Kursusejuhatajad

Kursusejuhataja tegeleb õppegrupi õppe- ja kasvatustööga, aitab kujundada õppegrupis ühtsed väärtused ning turvalise ja üksteist toetava õpikeskkonna.

Kursusejuhataja on esimene inimene, kelle poole pöörduda oma lapsega seotud küsimustes.

 

Täiendav info:
Liivi Lõhmussaar
kursusejuhatajate koordinaator
E-post: liivi.lohmussaar@khk.ee
tel. 7361871

fraktal