E-kool

Alates 2005/2006 õppeaastast on Tartu Kutsehariduskeskuses kasutusel e- päevik. E- päevik võimaldab nii õpilasel kui tema vanemal või hooldajal olla pidevalt kursis toimunud tundide, puudumiste, hinnete, märkuste ja muude tegemistega.

E- koolile juurdepääsu taotlemiseks tuleb täita avalduse vorm. Allkirjastatud avaldus tuua või saata postiga Tartu Kutsehariduskeskuse klienditeenindusse (Kopli 1, Tartu 50115, kabinet 152) või allkirjastada avaldus digitaalselt ning saata meili teel aadressile info@khk.ee. Juhul, kui laps on täisealine (18- aastane), on avaldusele vajalik lapse nõusolek.

E- kooliga liitudes saate Te kasutamiseks isikliku kasutajatunnuse ja parooli. Iga lapsevanem näeb ainult oma lapsega seonduvat infot. Juhul, kui ühest perest õpib koolis mitu last, on vajalik täita iga lapse puhul eraldi avaldus ning e- kooli sisenedes saate valida, kelle andmeid Te vaatate.
E- kooliga seotud tehniline nõu aadressil info@khk.ee.

fraktal