Õpiobjektid

Õpiobjektid on elektroonilised õppematerjalid, millele on juurde lisatud õppematerjali iseloomustavad metaandmed (näiteks õpiobjekti nimetus, autor, teema, eriala, mille õpetamisel seda kasutada, programm, millega õppematerjal tehtud jne.)

Kui kellelgi on idee oma aines kasutatava e-õppematerjali tegemiseks, palun pöörduge haridustehnoloog Maarja Kase poole, et leida ideele sobiv teostusvõimalus.

VANKeR programmi raames on Tartu KHK-s valminud järgmised õpiobjektid:

e-Võti projekti raames on Tartu KHK-s valminud järgmised õpiobjektid:

Eelpool nimetatud õpiobjektide tehnilisel teostamisel on olnud abiks videospetsialist Oliver Toots, multimeediaspetsialist Tauno Hanni ja haridustehnloog Maarja Kask.

fraktal