Kutseõpe

Tartu Kutsehariduskeskusse võivad õppima asuda kõik soovijad, kes on omandanud on põhi- või keskhariduse. Samuti on oodatud õppijad, kes on juba varem omandanud kutse- või kõrghariduse, aga soovivad oma oskusi ja teadmisi täiendada või õppida päris uus praktiline eriala. Mõningatele erialadele saab õppima asuda ka põhihariduse nõudeta.

Kutsehariduskeskuses saab õppida kolmanda, neljanda  ning viienda taseme kutseõppe ehk kutseeriharidusõppe  õppekavadel . Kutseõppe tase tuleneb nii õppija eelnevast haridusest kui ka õpitava ameti ülesannete keerukusest. Eriala ja õppevormi valikul  on abiks karjäärinõustaja. Kutseõppes omandatakse erialased teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Oluline osa on praktikal, mille eesmärgiks on teadmisi kinnistada ja harjutada õpitud oskuste rakendamist reaalses töökeskkonnas.

Lisaks päevaõppele saab mitmeid erialasid õppeda ka sessioonõppes, mis võimaldab õpinguid edukalt jätkata nii koolinoorel kui töötaval inimesel. UUs võimalus on õppida töökohapõhises õppes, mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub töökohas.

Kutseõppeasutus loetakse lõpetatuks pärast vastava eriala õppekava täies mahus täitmist. Lõpetamise tingimused erinevad erialati ja on kirjas õppekavades. Kooli lõpetamiseks tuleb sooritada õppekavas ette nähtud eksamid, arvestused, lõputööd vms. Erialase lõpueksami sooritamise asemel võib kooli lõpetada ka kutseeksamiga.

Vaata lähemalt

 • Tunnustati kutsehariduskeskuse õpetajaid

  Loe edasi »

 • Lastevanemate päeva programmis on tarvilikke teadmisi ja oskusi kõigile

  Loe edasi »

 • Kõik õpilasprojektid said toetust

  Loe edasi »

 • Õpilasesindus pidas arengukooli

  Loe edasi »

 • Moosikonkursi võitjaks tunnistati Meistri hommikumoos

  Loe edasi »

fraktal