Erialad

Tartu Kutsehariduskeskus kutsub töötuid noori osalema Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatavas projektis „Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal“. Projekti eesmärk on noorte töötuse vähendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal. Projekti toimumise aeg on 31.08.2011 – 30.06.2015.

Põhihariduse nõudeta erialad:

fraktal