Tasuline kutseõpe

Kutseõppes keskhariduse baasil on võimalik õppida ka tasulisel õppekohal.

Tasulisel õppekohal õppimine toimub vastavalt Tasulisel õppekohal õppeteenuse osutamise korrale”.
Tasulisel õppekohal õppekulude hüvitamise määrad alates 1.09.2016 (kehtestatud Tartu Kutsehariduskeskuse nõukogu koosoleku nr 3 otsusega nr 3.1, 20.06.2014):

Õppekavarühm Kutseõppe baasmaksumus eurodes Kutseõppe
õppekavarühma koefitsient
Õppeaasta tasu eurodes Semestri tasu eurodes
Kaubandus 1388,00 1,0 1388,00 694,00
Äriteenused 1388,00 1,0 1388,00 694,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 1388,00 1,1 1526,80 763,40
Energeetika ja automaatika 1388,00 1,5 2082,00 1041,00
Mehhaanika ja metallitöötlus 1388,00 1,5 2082,00 1041,00
Transporditehnika 1388,00 1,5 2082,00 1041,00
Puitmaterjalide töötlus 1388,00 1,5 2082,00 1041,00
Tekstiili- ja nahatöötlus 1388,00 1,3 1804,40 902,20
Toiduainetetöötlus 1388,00 1,5 2082,00 1041,00
Ehitus sh teedeehitus 1388,00 1,5/2,5 2082,00/3470,00 1041,00/1735,00
Iluteenindus 1388,00 1,2 1665,60 832,80
Turismi, toitlustus- ja majutusteenindus 1388,00 1,2 1665,60 832,80
Logistika 1388,00 1,1 1526,80 763,40

fraktal