Toetused

Tartu Kutseharidusekeskuse õppijatel on võimalus saada järgmiseid toetusi:

Õppetoetus

Õppetoetus  on rahaline toetus riigieelarvelistel õppekohtadel täiskoormusega õppes õppijatele, kellel on head õpitulemused.

 • Õppetoetuste maksmise kord (PDF, 31.08.2017)

Eritoetus

Eritoetus on rahaline toetus õppijatele, kellel on õpinguid takistavaid asjaolusid, näit. raske majanduslik olukord.

 • Eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF 28.08.2015)

Sõidukulude hüvitamine

Sõidukulu hüvitamine on mõeldud statsionaarses õppes õppijatele sõiduks koolist kodukohta ja tagasi.

 • Õpilaste sõidukulude hüvitamise eeskiri (PDF 29.09.2015)

Koolilõuna toetus

Koolilõunatoetus on ette nähtud põhihariduse baasil kutseõppuritele koolilõuna kulude katmiseks.

 • Koolilõunatoetuse kasutamise tingimused ja kord (PDF)

Õpilaskodu koha maksumuse toetus

Õpilaskodu koha maksumuse toetust on võimalik taotleda, kui on raske majanduslik olukord.

 • Õpilaskodu koha maksumuse doteerimise tingimused ja kord (PDF)(16.11.2016)
 • Jõululaadal pakutakse pühadekaupu ning tutvustatakse õpilasfirmade tooteid-teenuseid

  Loe edasi »

 • Zone.ee aitab tulevasi IT-spetsialiste koolitada

  Loe edasi »

 • Variku kooli õpilased käisid sõprushommikul

  Loe edasi »

 • Tartu linna aasta noor tegija on Andri Võsokovski

  Loe edasi »

 • Külaskäik varjupaika viis turismiõpilased heategevuskampaania korraldamiseni

  Loe edasi »

fraktal