Laotöötaja

Õpe:

 • põhihariduse baasil kutsekeskharidusõpe  3 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe 4. tase.

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus.

Praktika:

 • I kursusel oma valitud ettevõttes 9 nädalat;
 • II kursusel oma valitud ettevõttes 10 nädalat;
 • III kursusel oma valitud ettevõttes 14 nädalat;

Tulemus

Lõpetajal on järgmised laotöötajale vajalikud teadmised ja oskused:

 • Tõstukid, nende hooldus ja juhtimine;
 • Laotöö toimingud;
 • Klienditeenindus;
 • Logistika alused;
 • Karjaääri planeerimine ja ettevõtluse alused,
 • Praktika.

Õppija  saab valida lisaks erialaga seotud  valikaineid.

Peale õpingute lõpetamist on võimalus sooritada laotöötaja 4 taseme kutseeksam.

Võimalused tööturul

Laohoidja töötab ettevõtte laos. Ta tegeleb kaupade vastuvõtmise, komplekteerimise, väljastamise ja inventeerimisega. Ta  tunneb laos olevaid kaupu  ja peab nende sissetuleku ja väljamineku kohta arvestust. Ta  teab  tööülesannetega seotud dokumentide ning klientidega sõlmitud lepingute sisu.

Laohoidja suhtleb ka klientide, hankijate ning transpordiettevõtete esindajatega. Laohoidja ametiredelil on võimalik tõusta laojuhatajaks, ostujuhiks, logistikuks.

Täiendav info eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühingu kodulehel http://www.prolog.ee/ , lisaks erialane leht http://www.estonian-warehouse.com/

Edasiõppimise võimalused:

Kutsekeskhariduse tasemel logistiku abi erialal Tartu Kutsehariduskeskuses.

 

 • Õppeaasta avaaktus

  Loe edasi »

 • Veel saab kandideerida vabadele õppekohtadele

  Loe edasi »

 • Lõppenud sisseastumisperioodil oli kõige suurem tung raamatupidaja erialale

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskuse suvine sisseastumisperiood jõuab lõpusirgele

  Loe edasi »

 • Kutsekatooted.ee on saanud uue kuue

  Loe edasi »

fraktal