Logistiku abi (ka sessioonõpe)

Õpe:

 • keskhariduse baasil 1,5 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 4. tase;
 • õppetöö toimub nii päevases õppes kui  sessioonidena (auditoorsed tunnid kord nädalas, esmaspäeviti).

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus;
 • sessioonõppesse eelistatakse kandidaate, kes töötavad logistika valdkonnas.

Praktika

 • I kursusel: 10 nädalat (enda valitud ettevõttes),
 • II kursusel: 10 nädalat (enda valitud ettevõttes).

Tulemus

Õpilane omandab teadmised ja oskused järgmistes valdkondades:

 • tööseadusandlus, töö- ja keskkonnaohutus,
 • majanduse ja ettevõtluse alused,
 • erialane inglise keel,
 • pakendid ja pakkimine,
 • klienditeenindus logistikas,
 • laondus ja kaupade käsitsemine,
 • majandus- ja juhtimisarvestus,
 • kaubavedude korraldamine,
 • ostmine ja hanked, varude juhtimine,
 • logistika juhtimine ettevõttes,
 • kulude juhtimine ja hinnakujundus logistikas,
 • tarneahelate haldamine,
 • veonduse õiguslik keskkond ning dokumentatsioon.

Võimalused tööturul:

Logistika eriala lõpetanu leiab tööd peamiselt tootmis-, kaubandus- ja transpordiettevõtetes.

Sagedamini kasutatavad ametinimetused on logistik, logistikajuht, ostujuht, ekspedeerija, veokorraldaja.

Edasiõppimise võimalused:

 • Õppeaasta avaaktus

  Loe edasi »

 • Veel saab kandideerida vabadele õppekohtadele

  Loe edasi »

 • Lõppenud sisseastumisperioodil oli kõige suurem tung raamatupidaja erialale

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskuse suvine sisseastumisperiood jõuab lõpusirgele

  Loe edasi »

 • Kutsekatooted.ee on saanud uue kuue

  Loe edasi »

fraktal