Müüja-klienditeenindaja

Õpe:

  • põhihariduse baasil kutsekeskharidusõpe  3 aastat;
  • statsionaarne õppevorm;
  • esmaõpe, 4. tase.

Vastuvõtu tingimused:

  • vestlus.

Praktika:

Õppeaja jooksul tuleb läbida 20 õppenädala  ulatuses praktikat, mis sisaldab:

  • kaupade käitlemist ja kaubatundmist;
  • teenindamist ja müümist;
  • kassatööd;
  • müügitöö korraldust.

Tulemus:

Õppija omandab  müüja-klienditeenindaja tööks vajalikud teadmised ja oskused, sh toidu- ja esmatarbekaupade tundmine, kaupade käitlemine, teenindamise ja müümise oskused, kassatöö ja müügitöö korraldamise oskused. Õpingute lõpus sooritatab müüja-klienditeenindaja  4 taseme  kutseeksami.

Võimalused tööturul:

Õpingute lõpetamise järel on võimalus asuda tööle müüja-klienditeenindajana. Karjääriredelil saab tõusta vahetusevanemaks või müügikorraldajaks.

Edasiõppimise võimalused:

müügikorralduse ja müügiesindaja  erialal Tartu Kutsehariduskeskuses.

 

fraktal