Mootorsõiduki diagnostik (sessioonõpe)

Ka autole see teeb head meelt,
Et mõni mees oskab autode keelt.

Õpe:

 • keskhariduse baasil 1 aasta;
 • mittestatsionaarne õppevorm;
 • jätkuõpe, 5. tase;
 • õppetöö toimub sessioonidena,   iga teise nädala  K, N, R

Eeldused:

 • lõpetanud autoeriala (4. tase)  või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu;
 • nõutav mootorsõiduki juhiluba.

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus, mille eesmärgiks on saada ülevaade õppija motivatsioonist, erialaga kokkupuutest, tehnilisest taibust ja silmaringist

Praktika:

 • praktika sooritatakse ettevõttes

Tulemus

Lõpetaja:

 • omab sõiduautodiagnostiku töös vajalikke üldteadmisi ja oskusi;
 • diagnoosib ja analüüsib sõiduautode rikkepõhjusi, määrab remondivajaduse ja vajadusel kõrvaldab rikke;
 • juhendab vajadusel tööülesannete täitmisel sõiduautotehnikuid või – hooldajaid;
 • töötab iseseisvalt, suhtleb kaastöötajatega ja klientidega korrektselt.

Võimalused tööturul

Sõiduautodiagnostik tegeleb sõiduautode diagnoosimise-, remondi-, ja rikkepõhjuste analüüsiga, leiab ja kõrvaldab rikked.

Ta töötab iseseisvalt, kasutades vajadusel remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid ning kannab töövõtjana vastutust nii tööohutuse kui ka hoolduse ja/või remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest.

Sõiduautodiagnostik saab tööd nii suuremates autoesindustes kui väiksemates töökodades. Edukal töömehel on võimalik töötada ka meistri või tehnilise konsultandina autohooldus ja – remondiettevõtetes.

Edasiõppimise võimalused

Kõrghariduse tasemel:

 • Meie Meistrid ja tööjuubilarid said tunnustuse

  Loe edasi »

 • Algas rahvusvahelistumise aasta

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskus avab talvise vastuvõtu: valida saab lausa 21 erineva õppekava vahel

  Loe edasi »

 • Heategevusprojekt „Imelised jõulud“ viis taas rõõmu lastele ja eakatele

  Loe edasi »

 • Kristo Kinks ja Veiko Kook võitsid müürseppade kutsevõistlustel teise koha

  Loe edasi »

fraktal