Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp

Õpe:

  • põhihariduse baasil 1 aasta;
  • statsionaarne õppevorm;
  • esmaõpe, 4. tase;

Vastuvõtu tingimused:

  • õppima asumisel vähemalt 18 aastane;
  • vestlus.

Praktika:

10 nädalat ettevõttes

Tulemus

Õpingute tulemusel omandatakse oskused peamiste tööülesannete täitmiseks, sh
välistrasside rajamine
kütte- ja jahutussüsteemide ehitamine, seadmete paigaldamine
kütte- ja jahutussüsteemide ja vastavate seadmete hooldamine ning remont.
Õpingute käigus saab ettevalmistuse, et sooritada kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa 4. taseme kutseeksam.

Võimalused tööturul:

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Tööjõuturul on pidevalt puudus antud valdkonna spetsialistidest, suurepärased võimalused rakendada omandatavaid teadmisi nii Eestis kui ka välismaal.

Edasiõppimise võimalused:

Rakenduskõrghariduse tasemel Tallinna Tehnikakõrgkoolis (vajalik keskhariduse omandamine).

fraktal