Plaatija (sessioonõpe)

Õpe:

  • põhihariduse baasil 0,5 aastat;
  • statsionaarne õppevorm;
  • esmaõpe, 4. tase;
  • õppetöö toimub sessioonidena.

Vastuvõtu tingimused:

  • õppima asumisel vähemalt 18 aastane;
  • vestlus.

Praktika:

  • 5 nädalat ettevõttes.

Tulemus

Õpingute tulemusena omandab plaatija peamised tööoskused seina- ja põrandapindade plaatimisel, selleks vajaliku aluspinna ettevalmistamisel ning hüdroisolatsiooni paigaldamisel.

Õpingute käigus saab ettevalmistuse plaatija kutseeksami sooritamiseks.

Võimalused tööturul

Plaatijad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Karjääriredelil võib tõusta viimistlustööde  meistriks, järelevaatajaks, inspektoriks ja instruktoriks või töötada iseseisva ettevõtjana.

Edasiõppimise võimalused

Rakenduskõrghariduse tasemel Tallinna Tehnikakõrgkoolis .

fraktal