Pottsepp-sell (sessioonõpe)

Õpe:

  • põhihariduse baasil, vanus vähemalt 18 aastat;
  • õppeaeg 7 kuud;
  • statsionaarne õppevorm;
  • esmaõpe, 3. tase.
  • õppetöö toimub sessioonidena.

Vastuvõtu tingimused:

vestlus;

Praktika:

  • 190 tundi ettevõttes.

Tulemus

Pottsepp-sell tunneb tööks vajalikke materjale ja töövahendeid. Ta oskab paigaldada valmis tooteid, sh ahjud, kaminad, kerised, pliidid, moodulkorstnad ning ehitada müüritiskütteseadmeid sh tellistest, pottidest, krohvitud pinnaga kütteseadmeid ja müüritud korstnaid.

Õpingud lõpevad pottsepp-sell tase 3. kutseeksamiga.

Võimalused tööturul

Pottsepp-sell töötab kutselise pottsepa alluvuses.   Tema põhilised tööülesanded on erinevate tahkeküttel põhinevat küttesüsteemide paigaldus ja ehitus: ahjud, kaminad, korstnad jms.
Karjääriredelil on võimalik edeneda. Peale 2 aastast erialast töökogemust on võimali taotleda pottsepp tase 4. kutset. Sama elukutse raames on kõrgemal kutsetasemel võimalus spetsialiseeruda küttesüsteemide paigaldajaks.

 

fraktal