Puidupingioperaator (HEV õppijale)

Õpe:

 • kutseõpe  1 aasta;
 • kohandatud  hariduslike erivajadustega õppijatele;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 3. tase.

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus.

Praktika

Õppeaja sees on  võrdselt praktilist tööd koolis ja praktikat ettevõttes.

Tulemus

Puidupingioperaator  tunneb puidutööseadmete ehitust ja tööpõhimõtteid, detailide töötlemise režiime. Ta  tunneb kasutatavate materjalide omadusi ja mõistab toodete kvaliteedile esitatavaid nõudeid. Ta oskab:

 • lugeda tööjooniseid;
 • seadistada põhilisi puidupinke vastavalt töödeldava detaili kujule ja mõõtmetele;
 • töödelda puidupinkidel erinevaid tööoperatsioone.

Võimalused tööturul

Puidupingioperaator töötab puidu- ja mööblitööstuses. Karjääri on eriala lõpetajal võimalik teha lihtsast töömehest kuni tootmisüksuse juhini.

Edasiõppimise võimalused

Põhihariduse omandamise järel on võimalik jätkata kutseõpinguid järgmisel tasemel.

 • Õppeaasta avaaktus

  Loe edasi »

 • Veel saab kandideerida vabadele õppekohtadele

  Loe edasi »

 • Lõppenud sisseastumisperioodil oli kõige suurem tung raamatupidaja erialale

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskuse suvine sisseastumisperiood jõuab lõpusirgele

  Loe edasi »

 • Kutsekatooted.ee on saanud uue kuue

  Loe edasi »

fraktal