Tisler

Puu sees ei peitu ainult aastaringid,
Vaid ka riiulid, lauad ja pingid.

Õpe:

 • keskhariduse baasil  2 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 4. tase.

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus.

Praktika:

 • I kursusel 10 nädalat koolis.
 • I kursusel 10 nädalat ettevõttes.
 • II kursusel 10 nädalat koolis.
 • II kursusel 15 nädalat ettevõttes.

Tulemus

Tisler:

 • tunneb töös kasutatavaid materjale ja nende omadusi;
 • oskab lugeda jooniseid ja valmistada eskiise;
 • omab teadmisi lõiketöötlusviisidest;
 • tunneb puidulõikepinke ja masin-liine ning nende seadistamist,
 • tunneb toodete kvaliteedinõudeid.
 • töötleb toorikuid ja valmistab detaile puidutöötlemismasinatel;
 • töötleb puitu kasutades puidu käsitsitöötlemise võtteid;
 • koostab puittooteid.

Õpingute käigus saab ettevalmistuse, et sooritada tisleri I kutseeksam.

Võimalused tööturul

Tislerid leiavad enamasti tööd mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Enamlevinud ametinimetused on puidupingitööline, vineerija, puittoodete viimistleja, puittoodete koostaja. Karjääri on tisleri eriala lõpetajal võimalik teha lihtsast töömehest kuni keskastme juhini.

Edasiõppimise võimalused:

fraktal