IT tugiisik (sessioonõpe)

Õpe:

 • Põhihariduse baasil kutseõpe, 1 aasta.
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 3 tase
 • sessioonõpe (tunnid toimuvad teisipäeviti ja kolmapäeviti  kell 8.30-17.15).

Vastuvõtu tingimused:

Praktika

 • 10 nädalat arvutite riistvara ja arvutivõrkude praktikat.

Õppimine

IT tugiisiku põhilised tööülesanded on klientide abistamine ja konsulteerimine seoses IT probleemidega, sageli tuleb seda teha telefoni või e-kirja teel. IT tugiisik lahendab riistvara ja tarkvaraga seotud probleeme, installeerib ja seadistab tarkvara, dokumenteerib probleemjuhtumid ja leiab vastavalt juhenditele tüüpprobleemide korral  lahenduse.

IT tugiisiku töös on olulised hea suhtlemisoskus, meeskonnatööoskus, IT alaste põhiteadmiste olemasolu, erialase terminoloogia hea tundmine, kirjalik eneseväljendusoskus.

Õpingute käigus õpitakse tundma arvutite riistavara ja lisaseadmeid, arvutivõrkude seadmeid ja teenuseid, monitoorima arvutivõrkude tööd, kasutama erinevat süsteemi- ja rakendustarkvara lahendusi ning pilverakendusi, arvutite turvalisuse tagamise võimalusi, koostama kasutusjuhendeid ja dokumenteerima tekkinud IT alaseid probleeme ja nende lahendusi.

Õpingud lõpevad IT halduse kutseeksamiga.

Edasiõppimise võimalused

Tartu Kutsehariduskeskuses, IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal kutseõppes.

 

 

 • Õppeaasta avaaktus

  Loe edasi »

 • Veel saab kandideerida vabadele õppekohtadele

  Loe edasi »

 • Lõppenud sisseastumisperioodil oli kõige suurem tung raamatupidaja erialale

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskuse suvine sisseastumisperiood jõuab lõpusirgele

  Loe edasi »

 • Kutsekatooted.ee on saanud uue kuue

  Loe edasi »

fraktal