IT tugiisik (sessioonõpe)

Õpe:

 • Põhihariduse baasil kutseõpe, 1 aasta.
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 3 tase
 • sessioonõpe (tunnid toimuvad teisipäeviti ja kolmapäeviti  kell 8.30-17.15).

Vastuvõtu tingimused:

Praktika

 • 10 nädalat arvutite riistvara ja arvutivõrkude praktikat.

Õppimine

IT tugiisiku põhilised tööülesanded on klientide abistamine ja konsulteerimine seoses IT probleemidega, sageli tuleb seda teha telefoni või e-kirja teel. IT tugiisik lahendab riistvara ja tarkvaraga seotud probleeme, installeerib ja seadistab tarkvara, dokumenteerib probleemjuhtumid ja leiab vastavalt juhenditele tüüpprobleemide korral  lahenduse.

IT tugiisiku töös on olulised hea suhtlemisoskus, meeskonnatööoskus, IT alaste põhiteadmiste olemasolu, erialase terminoloogia hea tundmine, kirjalik eneseväljendusoskus.

Õpingute käigus õpitakse tundma arvutite riistavara ja lisaseadmeid, arvutivõrkude seadmeid ja teenuseid, monitoorima arvutivõrkude tööd, kasutama erinevat süsteemi- ja rakendustarkvara lahendusi ning pilverakendusi, arvutite turvalisuse tagamise võimalusi, koostama kasutusjuhendeid ja dokumenteerima tekkinud IT alaseid probleeme ja nende lahendusi.

Õpingud lõpevad IT halduse kutseeksamiga.

Edasiõppimise võimalused

Tartu Kutsehariduskeskuses, IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal kutseõppes.

 

 

 • Meie Meistrid ja tööjuubilarid said tunnustuse

  Loe edasi »

 • Algas rahvusvahelistumise aasta

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskus avab talvise vastuvõtu: valida saab lausa 21 erineva õppekava vahel

  Loe edasi »

 • Heategevusprojekt „Imelised jõulud“ viis taas rõõmu lastele ja eakatele

  Loe edasi »

 • Kristo Kinks ja Veiko Kook võitsid müürseppade kutsevõistlustel teise koha

  Loe edasi »

fraktal