IT tugiisik (sessioonõpe)

Õpe:

 • Põhihariduse baasil kutseõpe, 1 aasta.
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 3 tase
 • sessioonõpe (tunnid toimuvad teisipäeviti ja kolmapäeviti  kell 8.30-17.15).

Vastuvõtu tingimused:

Praktika

 • 10 nädalat arvutite riistvara ja arvutivõrkude praktikat.

Õppimine

IT tugiisiku põhilised tööülesanded on klientide abistamine ja konsulteerimine seoses IT probleemidega, sageli tuleb seda teha telefoni või e-kirja teel. IT tugiisik lahendab riistvara ja tarkvaraga seotud probleeme, installeerib ja seadistab tarkvara, dokumenteerib probleemjuhtumid ja leiab vastavalt juhenditele tüüpprobleemide korral  lahenduse.

IT tugiisiku töös on olulised hea suhtlemisoskus, meeskonnatööoskus, IT alaste põhiteadmiste olemasolu, erialase terminoloogia hea tundmine, kirjalik eneseväljendusoskus.

Õpingute käigus õpitakse tundma arvutite riistavara ja lisaseadmeid, arvutivõrkude seadmeid ja teenuseid, monitoorima arvutivõrkude tööd, kasutama erinevat süsteemi- ja rakendustarkvara lahendusi ning pilverakendusi, arvutite turvalisuse tagamise võimalusi, koostama kasutusjuhendeid ja dokumenteerima tekkinud IT alaseid probleeme ja nende lahendusi.

Õpingud lõpevad IT halduse kutseeksamiga.

Edasiõppimise võimalused

Tartu Kutsehariduskeskuses, IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal kutseõppes.

 

 

 • Õpetajad esitlevad Eesti esimest liitreaalset tordiraamatut

  Loe edasi »

 • Koolitusturul saab õppida ja tulevaste koolitustega tutvuda

  Loe edasi »

 • Tunnustati kutsehariduskeskuse õpetajaid

  Loe edasi »

 • Lastevanemate päeva programmis on tarvilikke teadmisi ja oskusi kõigile

  Loe edasi »

 • Kõik õpilasprojektid said toetust

  Loe edasi »

fraktal