Sekretär (sessioonõpe)

Tal erk on kõrv ja tark on silm,
Sest temast sõltub kontori ilm.

Õpe:

 • keskhariduse baasil 2 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 5 tase;
 • õppetöö toimub sessioonidena (üks nädal kuus kell 8.30 – 17.15).

Vastuvõtu tingimused:

 • test;
 • vestlus;
 • eesti keele ja A-võõrkeele hinne.

Praktika:

 • I kursusel – 10 nädalat sekretäritöö praktikat;
 • II kursusel – 5 nädalat personalitöö praktikat.

Praktika toimub I kursusel riiklikes ettevõtetes ja II kursusel suurettevõtetes või riigiasutustes.

Tulemus

Lõpetaja omab teadmisi ja oskusi järgmistest moodulitest:

 • karjääriplaneerimine ja ettevõtlus
 • dokumenteerimine
 • dokumentide haldamine
 • arhiivitöö korraldamine
 • organisatsioon  ja suhtekorraldus.

Valikainete raames omandavad päevaõppes õppijad  personaliarvestaja lisaoskuse, sessioonõppe õpilased  arveametniku lisaoskuse.

Õpingute käigus saadakse ettevalmistus, et sooritada sekretär  5 kutseeksam ja personalitöötaja I kutseeksam.

Võimalused tööturul

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks sekretärina, büroo assistendina, referendina, personalitöötajana.

Edasiõppimise võimalused

Kõrghariduse tasemel:

 • Õpetajad esitlevad Eesti esimest liitreaalset tordiraamatut

  Loe edasi »

 • Koolitusturul saab õppida ja tulevaste koolitustega tutvuda

  Loe edasi »

 • Tunnustati kutsehariduskeskuse õpetajaid

  Loe edasi »

 • Lastevanemate päeva programmis on tarvilikke teadmisi ja oskusi kõigile

  Loe edasi »

 • Kõik õpilasprojektid said toetust

  Loe edasi »

fraktal