Puhastusteenindaja (sessioonõpe)

Õpe:

 • õppeaeg  1 aasta;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 3. tase;
 • õppetöö toimub sessioonidena (ühel päeval nädalas, neljapäeviti).

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus.

Praktika:

 • praktika ettevõttes 1o nädalat;
 • praktika sooritamisel on võimalik rakendada VÕTA´t

Õpitakse:

 • mustuse liike ja pinnakattematerjale;
 • koristusmeetodeid;
 • koristustarvikute ja masinate töö-, kasutamis- ja hoolduspõhimõtteid;
 • koristusaineid ja doseerimispõhimõtteid;
 • kaitse- ja abivahendeid.

Puhastusteenindaja töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel. Tema tööülesannete hulka kuulub erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.   Lõpetades võimalik sooritada kutseeksam Puhastusteenindaja tase 3.

Võimalused tööturul

Puhastusteenindajad töötavad puhastusteenust pakkuvates ettevõtetes,  FIE-dena või korraldavad kodude koristamist. Puhastusteenindaja ametikohalt on võimalik edasi areneda puhastustööde juhiks.

Edasiõppimise võimalused

Kutsehariduse tasemel Tartu KHK -s puhastusteenindaja-juhendaja või  puhastustööde juhi erialal.

 • Õppeaasta avaaktus

  Loe edasi »

 • Veel saab kandideerida vabadele õppekohtadele

  Loe edasi »

 • Lõppenud sisseastumisperioodil oli kõige suurem tung raamatupidaja erialale

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskuse suvine sisseastumisperiood jõuab lõpusirgele

  Loe edasi »

 • Kutsekatooted.ee on saanud uue kuue

  Loe edasi »

fraktal