Puhastustööde juht (töökohapõhine õpe)

Õpe:

  • keskhariduse baasil 6 kuud;
  • mittestatsionaarne õppevorm;
  • jätkuõpe, 5 tase;
  • õppetöö toimub sessioonidena (ühel päeval nädalas, neljapäeviti).

Eeldused:

  • Viienda taseme jätkuõppes õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Vastuvõtu tingimused:

  • vestlus, mille eesmärgiks on  selgitada õppija motivatsioon eriala õppida.
  • kui kvalifikatsioonitaseme tunnistus puudub, siis toimub erialaste kompententside tõestamise praktiline- ja teoreetiline test.

Praktika:

  • 10 nädalat ettevõttes.
Võimalik VÕTA rakendamine praktika sooritamisel.

Tulemus

Erialaõpingute lõpus on võimalik sooritada puhastustööde juht 5 taseme kutseeksam.

Võimalused tööturul

Antud eriala lõpetajad on hinnatud asjatundjad puhastusfirmade juhtimisel.

Edasiõppimise võimalused

fraktal