Toateenija

Õpe:

  • kutseõpe, 0,5  aastat;
  • statsionaarne õppevorm;
  • esmaõpe, hotelliteenindaja tase 3, osakutse

Vastuvõtu tingimused:

  • vanus vähemalt 17 aastat;
  • vestlus.

Praktika:

Praktilise töö ja praktika maht  on vähemalt  pool  õppemahust, so 20 nädalat.
Praktikabaasideks on majutusettevõtted, sh Tartu KHK õppehotell.

Tulemus

Toateenija saab ettevalmistuse töötamiseks majutusasutustes sh:

  • koristab numbritubasid;
  • vastavalt külaliste saabumise plaanile valmistab ette saabujatele tube.

Võimalused tööturul

Toateenija  töötab majutusteenuseid pakkuvas ettevõttes: hotellides, motellides, spaades .

Edasiõppimise võimalused

Õpinguid on võimalik jätkata täiskasvanute gümnaasiumis nii põhi- kui keskhariduse omandamiseks.
Kutsehariduse tasemel on võimalus õppida hommikusöögilaua teenindaja õppekaval erinevates kutseõppeasutustes.

fraktal