Toitlustuse korraldus (sessioonõpe)

Õpe:

 • keskhariduse baasil 1 aasta;
 • statsionaarne õppevorm;
 • jätkuõpe, 5. tase;
 • õppetöö toimub sessioonidena (sessioonid toimuvad arvestuslikult 1 nädal kuus, täpsed ajad lepitakse õppegrupiga kokku).

Eeldused:

 • toitlustuse korralduse eriala sobib õppijatele, kes töötavad toitlustusettevõttes kokana, kellel on koka kutsealane haridus või sooritatud EKR 4. tase kutseeksam või kes omab vastavaid kompetentse.

Vastuvõtu tingimused

 • vestlus.

Praktika

 • praktika maht on 15 õppenädalat ja praktika sooritatakse paralleelselt põhiõpingutega töökohas.

Tulemus

Õpingute käigus omandatakse teadmised ja oskused järgmistest teemadest:

 • toitlustusettevõtte köögitöö planeerimine ja korraldamine;
 • toote ja teenuse arendamine ning turundustegevused;
 • klienditeeninduse korraldus;
 • juhtimine ja personalitöö;
 • karjääriplaneerimine ja ettevõtlus.

Valikõpingute raames on lisaks võimalik õppida ka  catering´i, pagari- ja kondiitritööd, rahvus- ja rahvuslikke kööke, erialast inglise keelt  jt.
Õpingute  läbimisel omandatakse Meisterkokk EKR tase 5 kutsestandardile vastavad kompetentsid, et sooritada kutseeksam.

Vaata kutseandmise korda SIIT

Võimalused tööturul:

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks toitlustusettevõtte keskastme spetsialistina ja juhina.

Edasiõppimise võimalused

Rakenduskõrghariduse tasemel:

 • Meie Meistrid ja tööjuubilarid said tunnustuse

  Loe edasi »

 • Algas rahvusvahelistumise aasta

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskus avab talvise vastuvõtu: valida saab lausa 21 erineva õppekava vahel

  Loe edasi »

 • Heategevusprojekt „Imelised jõulud“ viis taas rõõmu lastele ja eakatele

  Loe edasi »

 • Kristo Kinks ja Veiko Kook võitsid müürseppade kutsevõistlustel teise koha

  Loe edasi »

fraktal