Abipagar (HEV õppijatele)

Õpe:

 • kutseõpe  1 aasta;
 • kohandatud  hariduslike erivajadustega õppijatele;
 • statsionaarne õppevorm
 • esmaõpe, 3. tase.

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus

Praktika:

Õppeaja sees on  7 nädalat abipagari praktikat.

Praktikakohtadeks on pagaritööstused ning toitlustusteenuseid pakkuvad  ettevõtted .

Tulemus

Lõpetaja tunneb  pagaritöös kasutatavaid  tooraineid ja seadmeid. mõistab toiduhügieeni järgimise ja tööohutuse  tähtsust.

Abipagar oskab:

 • tooraineid ladustada ja ette valmistada;
 • vormida taignaid;
 • pakendada ja ladustada valmistooteid;
 • teha puhastus- ja koristustöid.

Õpingute lõppedes kutseeksamit ei toimu. Õppekava läbimiseks vajalik kõigi õpiväljundite saavutamine.

Valikõpingud

Valikõpingute maht on 8  õppenädalat, mille raames on võimalik omandada pagaritoodete kujundus- ja kaunistusvõtteid,  tellitud pagaritoodete valmistamist, pagari praktiise töö ja valikpagaritoodete valmistamise oskusi.

Võimalused tööturul

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks abipagarina  pagari või kondiitri juhendamisel ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid.

Edasiõppimise võimalused

Põhihariduse omandamise järel on võimalik  jätkata kutseõpinguid järgmisel tasemel.

 

 

 • Õpetajad esitlevad Eesti esimest liitreaalset tordiraamatut

  Loe edasi »

 • Koolitusturul saab õppida ja tulevaste koolitustega tutvuda

  Loe edasi »

 • Tunnustati kutsehariduskeskuse õpetajaid

  Loe edasi »

 • Lastevanemate päeva programmis on tarvilikke teadmisi ja oskusi kõigile

  Loe edasi »

 • Kõik õpilasprojektid said toetust

  Loe edasi »

fraktal