Lihatöötleja (ka sessioonõpe)

Õpe:

 • põhihariduse baasil kutseõpe 1 aasta;
 • õppetöö toimub kas statsionaarses õppes igapäevaselt või
  mittestatsionaarses õppes  sessioonidena (kaks päeva nädalas);
 • esmaõpe, 4. tase;

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus.

Praktika:

 • 6 nädalat praktikat lihast kulinaariatoodete valmistamiseks. Praktikakohtadeks on kooli lihatehnoloogia õppetöökoda ja erinevad lihatööstused või lihatoodetega tegelevad kulinaariaettevõtted ja restoranid. Välispraktika sooritamise võimalus Taanis Roskilde Lihakolledžis..

Tulemus

Lõpetaja omab lihakulinaaria ja  lihatoodete tehnoloogia alaseid teadmisi ja oskusi:

 • mõistab tervisliku toitumise aluseid ning järgib toiduhügieeni põhimõtteid;
 • valmistab  tehnoloogilise juhendi abil erinevaid kvaliteetseid lihatooteid (vorstid, singid, jne);
 • valmistab  tehnoloogilise juhendi abil lihast kulinaariatooteid (pihvid, rulaadid, pasteedid, süldid, jne).Õpingute lõppedes kutseeksamit ei toimu. Õppekava läbimiseks vajalik kõigi õpiväljundite saavutamine.

Valikõpingud

Valikõpingute maht on 6 õppenädalat. Valikõpingute raames on võimalik õppida lisaks kulinaarset lihalõikust, mugavustoitude valmistamist, lihaleti töökorraldust, rahvuslike lihatoitude valmistamist, liha- ja lihasaaduste kvaliteedi hindamist ning arendada  barbeque ja grillimise oskusi.

Võimalused tööturul

Eriala lõpetajal on ettevalmistus  töötamiseks lihatööstustes ja erinevates kulinaariaettevõtetes ning tõusta karjääriredelil tehnoloogiks, tootearendajaks, kvaliteedi spetsialistiks.

Edasiõppimise võimalused

Võimalus on edasi õppida toiduainete tehnoloogia alast kõrgharidust Eesti Maaülikoolis

 • Õppeaasta avaaktus

  Loe edasi »

 • Veel saab kandideerida vabadele õppekohtadele

  Loe edasi »

 • Lõppenud sisseastumisperioodil oli kõige suurem tung raamatupidaja erialale

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskuse suvine sisseastumisperiood jõuab lõpusirgele

  Loe edasi »

 • Kutsekatooted.ee on saanud uue kuue

  Loe edasi »

fraktal