Lihatöötleja (ka sessioonõpe)

Õpe:

 • põhihariduse baasil kutseõpe 1 aasta;
 • õppetöö toimub kas statsionaarses õppes igapäevaselt või
  mittestatsionaarses õppes  sessioonidena (kaks päeva nädalas);
 • esmaõpe, 4. tase;

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus.

Praktika:

 • 6 nädalat praktikat lihast kulinaariatoodete valmistamiseks. Praktikakohtadeks on kooli lihatehnoloogia õppetöökoda ja erinevad lihatööstused või lihatoodetega tegelevad kulinaariaettevõtted ja restoranid. Välispraktika sooritamise võimalus Taanis Roskilde Lihakolledžis..

Tulemus

Lõpetaja omab lihakulinaaria ja  lihatoodete tehnoloogia alaseid teadmisi ja oskusi:

 • mõistab tervisliku toitumise aluseid ning järgib toiduhügieeni põhimõtteid;
 • valmistab  tehnoloogilise juhendi abil erinevaid kvaliteetseid lihatooteid (vorstid, singid, jne);
 • valmistab  tehnoloogilise juhendi abil lihast kulinaariatooteid (pihvid, rulaadid, pasteedid, süldid, jne).Õpingute lõppedes kutseeksamit ei toimu. Õppekava läbimiseks vajalik kõigi õpiväljundite saavutamine.

Valikõpingud

Valikõpingute maht on 6 õppenädalat. Valikõpingute raames on võimalik õppida lisaks kulinaarset lihalõikust, mugavustoitude valmistamist, lihaleti töökorraldust, rahvuslike lihatoitude valmistamist, liha- ja lihasaaduste kvaliteedi hindamist ning arendada  barbeque ja grillimise oskusi.

Võimalused tööturul

Eriala lõpetajal on ettevalmistus  töötamiseks lihatööstustes ja erinevates kulinaariaettevõtetes ning tõusta karjääriredelil tehnoloogiks, tootearendajaks, kvaliteedi spetsialistiks.

Edasiõppimise võimalused

Võimalus on edasi õppida toiduainete tehnoloogia alast kõrgharidust Eesti Maaülikoolis

 • Õpetajad esitlevad Eesti esimest liitreaalset tordiraamatut

  Loe edasi »

 • Koolitusturul saab õppida ja tulevaste koolitustega tutvuda

  Loe edasi »

 • Tunnustati kutsehariduskeskuse õpetajaid

  Loe edasi »

 • Lastevanemate päeva programmis on tarvilikke teadmisi ja oskusi kõigile

  Loe edasi »

 • Kõik õpilasprojektid said toetust

  Loe edasi »

fraktal