Meisterkondiiter (sessioonõpe)

Õpe:

 • keskhariduse baasil 6 kuud;
 • statsionaarne õppevorm;
 • jätkuõpe, 5. tase;
 • õppetöö toimub sessioonidena (kokku 30 koolipäeva, neist 8 päeva septembris, 8 päeva oktoobris, 8 päeva novembris ja 8 päeva jaanuaris) iga nädala T ja K.

Eeldused:

Õpingute alustamise eeltingimuseks on  pagar-kondiitri kutsekeskharidus või 4. taseme kondiitri kutse;
või töökohal või täiendusõppes omandatud kondiitri kutseoskused ja vähemalt viieaastane erialane töökogemus valikpagari- või kondiitritooteid valmistatavas ettevõttes.

Vastuvõtu tingimus:

vestlus.

Praktika:

4  nädalat meisterkondiitri praktikat kondiitritööstustes  ja  toitlustusteenuseid pakkuvates  ettevõtetes (restoranid, kohvikud).

Tulemus

Lõpetaja täiendab  kondiitritehnoloogia alaseid teadmisi ja oskusi:

 • valmistab kvaliteetseid valikpagari- ja kondiitritooteid;
 • organiseerib enda ja töögrupi tööd;
 • planeerib tootmist kogu tootmisprotsessi ulatuses;
 • arendab uusi tooteid;
 • hoiab ennast kursis valdkonna arengutega ja täiendab oma kompetentsust.

Õpingute lõppedes sooritatakse meisterkondiitri 5. taseme kutseeksam.

Võimalused tööturul

Meisterkondiiter on kogemusega spetsialist, kes töötab ettevõttes, kus valmistatakse valikpagari- ja/ või kondiitritooteid.

Edasiõppimise võimalused

Kõrghariduse tasemel: toiduainete tehnoloogia erialal Eesti Maaülikoolis

 

 • Õpetajad esitlevad Eesti esimest liitreaalset tordiraamatut

  Loe edasi »

 • Koolitusturul saab õppida ja tulevaste koolitustega tutvuda

  Loe edasi »

 • Tunnustati kutsehariduskeskuse õpetajaid

  Loe edasi »

 • Lastevanemate päeva programmis on tarvilikke teadmisi ja oskusi kõigile

  Loe edasi »

 • Kõik õpilasprojektid said toetust

  Loe edasi »

fraktal