Meisterkondiiter (sessioonõpe)

Õpe:

  • keskhariduse baasil 6 kuud;
  • statsionaarne õppevorm;
  • jätkuõpe, 5. tase;
  • õppetöö toimub sessioonidena (kokku 30 koolipäeva, neist 8 päeva septembris, 8 päeva oktoobris, 8 päeva novembris ja 8 päeva jaanuaris) iga nädala T ja K.

Eeldused:

Õpingute alustamise eeltingimuseks on  pagar-kondiitri kutsekeskharidus või 4. taseme kondiitri kutse;
või töökohal või täiendusõppes omandatud kondiitri kutseoskused ja vähemalt viieaastane erialane töökogemus valikpagari- või kondiitritooteid valmistatavas ettevõttes.

Vastuvõtu tingimus:

vestlus.

Praktika:

4  nädalat meisterkondiitri praktikat kondiitritööstustes  ja  toitlustusteenuseid pakkuvates  ettevõtetes (restoranid, kohvikud).

Tulemus

Lõpetaja täiendab  kondiitritehnoloogia alaseid teadmisi ja oskusi:

  • valmistab kvaliteetseid valikpagari- ja kondiitritooteid;
  • organiseerib enda ja töögrupi tööd;
  • planeerib tootmist kogu tootmisprotsessi ulatuses;
  • arendab uusi tooteid;
  • hoiab ennast kursis valdkonna arengutega ja täiendab oma kompetentsust.

Õpingute lõppedes sooritatakse meisterkondiitri 5. taseme kutseeksam.

Võimalused tööturul

Meisterkondiiter on kogemusega spetsialist, kes töötab ettevõttes, kus valmistatakse valikpagari- ja/ või kondiitritooteid.

Edasiõppimise võimalused

Kõrghariduse tasemel: toiduainete tehnoloogia erialal Eesti Maaülikoolis

 

fraktal