Keevitaja

Kui maski taga mustab öö,
Teeb keevitaja päevatööd.

Õpe:

  • põhihariduse baasil kutsekeskharidusõpe  3 aastat;
  • statsionaarne õppevorm.

Vastuvõtu tingimused:

  • vestlus.

Praktika:

  • I kursusel 10 nädalat koolis ja 4 nädalat ettevõttes.
  • II kursusel 10 nädalat koolis ja 9 nädalat ettevõttes.
  • III kursusel 10 nädalat koolis ja 7 nädalat ettevõttes.

Tulemus:

Õpitakse lugema jooniseid, töötlemistehnoloogiat ning materjalide omadusi. Praktikumide käigus on võimalik omandada kuni 4 erinevat keevitusviisi:

  • elektrikaarkeevitus,
  • gaaskeevitus,
  • poolautomaatne keevitus,
  • kaitsegaasis volframelektroodiga keevitus.

Õpingute käigus saab ettevalmistuse, et sooritada keevitaja I järgu kutseeksam.

Võimalused tööturul:

Keevitajad leiavad tööd metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavates ettevõtetes, aga ka energeetika-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või muudes ettevõtetes, kus tehakse keevitustöid. Keevitusteenuseid vajatakse ka paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.

Edasiõppimise võimalused:

Kõrghariduse tasemel:

Rakenduskõrghariduse tasemel:

fraktal