Keevitaja

Kui maski taga mustab öö,
Teeb keevitaja päevatööd.

Õpe:

 • põhihariduse baasil kutsekeskharidusõpe  3 aastat;
 • statsionaarne õppevorm.

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus.

Praktika:

 • I kursusel 10 nädalat koolis ja 4 nädalat ettevõttes.
 • II kursusel 10 nädalat koolis ja 9 nädalat ettevõttes.
 • III kursusel 10 nädalat koolis ja 7 nädalat ettevõttes.

Tulemus:

Õpitakse lugema jooniseid, töötlemistehnoloogiat ning materjalide omadusi. Praktikumide käigus on võimalik omandada kuni 4 erinevat keevitusviisi:

 • elektrikaarkeevitus,
 • gaaskeevitus,
 • poolautomaatne keevitus,
 • kaitsegaasis volframelektroodiga keevitus.

Õpingute käigus saab ettevalmistuse, et sooritada keevitaja I järgu kutseeksam.

Võimalused tööturul:

Keevitajad leiavad tööd metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavates ettevõtetes, aga ka energeetika-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või muudes ettevõtetes, kus tehakse keevitustöid. Keevitusteenuseid vajatakse ka paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.

Edasiõppimise võimalused:

Kõrghariduse tasemel:

Rakenduskõrghariduse tasemel:

 • Õpilaskodu nimekirjad

  Loe edasi »

 • Õppeaasta avaaktus

  Loe edasi »

 • Veel saab kandideerida vabadele õppekohtadele

  Loe edasi »

 • Lõppenud sisseastumisperioodil oli kõige suurem tung raamatupidaja erialale

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskuse suvine sisseastumisperiood jõuab lõpusirgele

  Loe edasi »

fraktal