Keevitaja (poolautomaatkeevitaja)

Õpe:

• põhihariduse baasil kutseõpe,  1 a
• statsionaarne õppevorm
• esmaõpe, 4. tase.

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus;
 • õppima asumisel vähemalt 18 aastane.

Praktika:

• 9 nädalat praktilist tööd koolis ja 10 nädalat praktikat ettevõttes

Tulemus:

Õpingute käigus õpitakse keevitama erinevaid metallkonstruktsioone kasutades poolautomaatkeevituse MIG/MAG tehnoloogiat, lugema tööjooniseid ning järgima tööohutuse ja ergonoomika nõudeid.
Peamised omandatavad oskused on:
• MIG/MAG keevitusseadme valimine vastavalt tehnoloogiale;
• MIG/MAG keevitusseadme keevitusreziimi seadistamine;
• detaili/koostu valmistamine vastavalt ülesandele (tööjoonisele WPS) kasutades nurk- ja põkkõmblusi;
• käsikaarkeevitamist ja detailide järeltöötlemist.

Õpingute käigus saab ettevalmistuse, et sooritada poolautomaatkeevitaja EKR tase 4. osakutse kutseeksam.
Õpingute lõppedes väljastatakse kooli lõputunnistus koos hinnetelehega.

Võimalused tööturul:

Keevitajad töötavad enamasti metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavates ettevõtetes keevitajana, keevitaja- koostelukksepana, keevitaja- koostajana. Aga keevitajaid vajatakse ka energeetika-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või muudes ettevõtetes, kus tehakse keevitustöid. Keevitusteenuseid vajatakse ka paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.

Edasiõppimise võimalused:

Kutsekeskhariduse tasemel
•  Tartu Kutsehariduskeskuses
Rakenduskõrghariduse tasemel
•  Tallinna Tehnikakõrgkoolis

 • Meie Meistrid ja tööjuubilarid said tunnustuse

  Loe edasi »

 • Algas rahvusvahelistumise aasta

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskus avab talvise vastuvõtu: valida saab lausa 21 erineva õppekava vahel

  Loe edasi »

 • Heategevusprojekt „Imelised jõulud“ viis taas rõõmu lastele ja eakatele

  Loe edasi »

 • Kristo Kinks ja Veiko Kook võitsid müürseppade kutsevõistlustel teise koha

  Loe edasi »

fraktal