Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja

Õpe:

  • põhihariduse baasil kutseõpe, 1 a
  • statsionaarne õppevorm
  • esmaõpe, 3. tase.

Vastuvõtu tingimused:

  • vestlus;
  • õppima asumisel vähemalt 18 aastane.

Praktika:

  • 9 nädalat praktilist tööd koolis ja 10 nädalat praktikat ettevõttes

Tulemus:

 

Võimalused tööturul:

Treialid töötavad enamasti metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavates ettevõtetes.

 

Edasiõppimise võimalused:

Kutsekeskhariduse tasemel
• Tartu Kutsehariduskeskuses

fraktal