Metallilõikepinkidel töötaja

Elu pole enam hall,
Kui sul käpas must metall.

Õpe:

  • põhihariduse baasil kutsekeskharidusõpe  3 aastat;
  • statsionaarne õppevorm;
  • esmaõpe, 4. tase.

Vastuvõtu tingimused:

  • vestlus.

Praktika:

  • I kursusel 10 nädalat koolis.
  • II kursusel 5 nädalat koolis ja 10 nädalat ettevõttes.
  • III kursusel 5 nädalat koolis ja 10 nädalat ettevõttes.

Tulemus

Õpitakse masinaehituses kasutatavaid materjale nende omadusi ja töötlemise nõudeid. Praktiliselt tehakse selgeks trei-, frees- ja lihvimispinkide tööpõhimõtted nende kasutamine, juhtimine ja hooldamine. Õpingute lõpuks osatakse:

  • teenindada ka arvjuhtimisega töötlemispinke,
  • valmistades joonise või näidise järgi detaile.

Õpingute käigus saab ettevalmistuse, et sooritada metallitöötlemispinkidel töötaja I järgu kutseeksam.

Võimalused tööturul

Lõpetajad leiavad tööd metallitöötlemisega seotud ettevõtetes või muudes ettevõtetes, kus vajatakse metallitöö oskustega asjatundjaid.

Edasiõppimise võimalused

Kutsehariduse tasemel:

Rakenduskõrghariduse tasemel:

fraktal