Sisetööde elektrik

Õpe:

  • põhihariduse baasil kutsekeskharidusõpe 3 aastat
  • statsionaarne õppevorm;
  • esmaõpe, 4. tase.

Vastuvõtu tingimused:

  •  vestlus;

Praktika:

  • I kursusel 15 nädalat koolis;
  • II kursusel 10 nädalat koolis ja 16 nädalat ettevõttes;
  • III kursusel 3 nädalat koolis  ja 7 nädalat ettevõttes.

Tulemused

Sisetööde elektrik tunneb üldelektrotehnikat ja elektroonika aluseid, teab elektrimaterjale ning mõistab majanduse ja ettevõtluse aluseid.
Ta oskab teostada:

  • elektripaigaldustöid;
  • elektrimõõtmist;
  • käidutöid.

Õpingute käigus saab ta ettevalmistuse, et sooritada sisetööde elektrik 4. taseme kutseeksam.

Võimalused tööturul

Sisetööde elektrikud leiavad tööd erinevatel energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või muudes ettevõtetes sisetööde paigalduselektrikuna.

Edasiõppimise võimalused

Tartu Kutsehariduskeskuse keskhariduse nõudega erialadel, näiteks mehhatroonika.  Täiendusõppe kaudu võimalik saada sisetööde elektrik 5. taseme kutse.

fraktal