Aktiivtegevuste instruktor

Õpe:

 • keskhariduse baasil 1,5 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 4. tase.

Vastuvõtu tingimused:

 • kehalised katsed (ujumine, kestvusjooks ja koordinatsioon);
 • vestlus (eesmärgiks selgitada õppija motivatsioon eriala õppida ja suuline eneseväljendusoskus eesti ja inglise keeles);
 • inglise keele oskus vähemalt baastasemel.

Praktika:

 • I kursusel 14 nädalat töökeskkonnas
 • II kursusel 5 nädalat töökeskkonnas

Sobivateks praktikakohtadeks on matkakorraldusettevõtted, rekreatsioonikeskused, -rajatised ja -ettevõtted; noortekeskused ja -laagrid; spordi, kultuuri ja meelelahutusega seotud organisatsioonid, keskused, rahvus- ja looduspargid.

Tulemus

Aktiivtegevuste instruktori töö eesmärk on pakkuda kliendile elamusi läbi aktiivsete tegevuste.
Aktiivtegevuste instruktori tööülesanded on aktiivtegevuste ettevalmistamine, juhtimine, tegevusteks vajalike tehniliste vahendite olemasolu ja turvalisuse tagamine.

Koostöös praktikaettevõtetega on õppijatel võimalik spetsialiseeruda jalgsi- ja veematkade (ka rattamatkade) matkajuhiks, köietöö ja seikluspargi instruktoriks ja maastikuvibu instruktoriks. Õppekava edukas läbimine tagab head võimalused aktiivtegevuste instruktori kutseeksami sooritamiseks.

Lisaks valitud erialaspetsiifika tundmisele õpitakse rekreatsioonisündmuse korraldamist laiemalt. Õppekavva kuuluvad mänguõpetus ja animatööritöö, tutvutakse erinevate liikumisharrastuste korraldamisega ja projektijuhtimisega. Õppetöö jooksul saavad õpilased teadmisi ja oskusi suhtlemiseks klientidega erinevatest rahvustest ja kultuuridest, turvalisuse tagamisest ja praktilisest esmaabist erinevates olukordades. Õpitakse avaliku esinemise tehnikat ja täiendatakse erialast võõrkeele oskust. Saadakse laiemad teadmised turismimajandusest ja rekreatsiooniettevõtlusest ning Eesti loodusväärtustest.

Võimalused tööturul:

Sobivateks töökohtadeks on matkakorraldusettevõtted, rekreatsioonikeskused, noortekeskused ja –laagrid, spordi, kultuuri ja meelelahutusega seotud organisatsioonid, rahvus- ja looduspargid.
Töö eeldab vahetut suhtlemist inimestega.

Edasiõppimise võimalused:

• Tallinna Ülikool – Rekreatsioonikorraldus
• TÜ Viljandi Kolledź – Huvijuht ja loovtegevuste õpetaja
• TÜ Pärnu Kolledź – Turismi- ja hotelliettevõtlus

 • Õppeaasta avaaktus

  Loe edasi »

 • Veel saab kandideerida vabadele õppekohtadele

  Loe edasi »

 • Lõppenud sisseastumisperioodil oli kõige suurem tung raamatupidaja erialale

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskuse suvine sisseastumisperiood jõuab lõpusirgele

  Loe edasi »

 • Kutsekatooted.ee on saanud uue kuue

  Loe edasi »

fraktal