Aktiivtegevuste instruktor

Õpe:

 • keskhariduse baasil 1,5 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 4. tase.

Vastuvõtu tingimused:

 • kehalised katsed (ujumine, kestvusjooks ja koordinatsioon);
 • vestlus (eesmärgiks selgitada õppija motivatsioon eriala õppida ja suuline eneseväljendusoskus eesti ja inglise keeles);
 • inglise keele oskus vähemalt baastasemel.

Praktika:

 • I kursusel 14 nädalat töökeskkonnas
 • II kursusel 5 nädalat töökeskkonnas

Sobivateks praktikakohtadeks on matkakorraldusettevõtted, rekreatsioonikeskused, -rajatised ja -ettevõtted; noortekeskused ja -laagrid; spordi, kultuuri ja meelelahutusega seotud organisatsioonid, keskused, rahvus- ja looduspargid.

Tulemus

Aktiivtegevuste instruktori töö eesmärk on pakkuda kliendile elamusi läbi aktiivsete tegevuste.
Aktiivtegevuste instruktori tööülesanded on aktiivtegevuste ettevalmistamine, juhtimine, tegevusteks vajalike tehniliste vahendite olemasolu ja turvalisuse tagamine.

Koostöös praktikaettevõtetega on õppijatel võimalik spetsialiseeruda jalgsi- ja veematkade (ka rattamatkade) matkajuhiks, köietöö ja seikluspargi instruktoriks ja maastikuvibu instruktoriks. Õppekava edukas läbimine tagab head võimalused aktiivtegevuste instruktori kutseeksami sooritamiseks.

Lisaks valitud erialaspetsiifika tundmisele õpitakse rekreatsioonisündmuse korraldamist laiemalt. Õppekavva kuuluvad mänguõpetus ja animatööritöö, tutvutakse erinevate liikumisharrastuste korraldamisega ja projektijuhtimisega. Õppetöö jooksul saavad õpilased teadmisi ja oskusi suhtlemiseks klientidega erinevatest rahvustest ja kultuuridest, turvalisuse tagamisest ja praktilisest esmaabist erinevates olukordades. Õpitakse avaliku esinemise tehnikat ja täiendatakse erialast võõrkeele oskust. Saadakse laiemad teadmised turismimajandusest ja rekreatsiooniettevõtlusest ning Eesti loodusväärtustest.

Võimalused tööturul:

Sobivateks töökohtadeks on matkakorraldusettevõtted, rekreatsioonikeskused, noortekeskused ja –laagrid, spordi, kultuuri ja meelelahutusega seotud organisatsioonid, rahvus- ja looduspargid.
Töö eeldab vahetut suhtlemist inimestega.

Edasiõppimise võimalused:

• Tallinna Ülikool – Rekreatsioonikorraldus
• TÜ Viljandi Kolledź – Huvijuht ja loovtegevuste õpetaja
• TÜ Pärnu Kolledź – Turismi- ja hotelliettevõtlus

 • Õpetajad esitlevad Eesti esimest liitreaalset tordiraamatut

  Loe edasi »

 • Koolitusturul saab õppida ja tulevaste koolitustega tutvuda

  Loe edasi »

 • Tunnustati kutsehariduskeskuse õpetajaid

  Loe edasi »

 • Lastevanemate päeva programmis on tarvilikke teadmisi ja oskusi kõigile

  Loe edasi »

 • Kõik õpilasprojektid said toetust

  Loe edasi »

fraktal