Reisikonsultant

Õpe:

 • keskhariduse baasil 2 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 5 tase.

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus (mille eesmärgiks on selgitada õppija motivatsioon eriala õppida, hinnata suulist eneseväljendusoskust sh võõrkeeles ning üldist informeeritust kaasaja ühiskondlikest ja turismivaldkonna teemadest. Vestlusel saab ka oma varasemat õpi- ja töökogemust selgitada ning võimalusel üle kanda);
 • inglise keele oskus vähemalt baastasemel;

Praktika:

 • I kursusel 7,5 nädalat teeninduspraktikat
 • II kursusel 7,5 nädalat bürootöö praktikat.

Erinevate projektide raames on võimalik ettevõttepraktikat sooritada ka välismaal.

Tulemus

Õppija omandab teadmised turismi ja vaba aja veetmise valdkonnast ning reisibüroo töökorraldusest. Ta oskab hankida, töödelda ja kasutada kutsealast informatsiooni ning suudab iseseisvalt töötada.

Võimalused tööturul

Reisikonsultandid koostavad reisiplaane ja konsulteerivad reisi ettevalmistamisel. Reisikonsultandi töökohaks võivad olla reisibürood, reisikorraldusettevõtted, hotellid või teised turismiettevõtted. Töö eeldab vahetut suhtlemist nii tootjate kui ostjatega.

Edasiõppimise võimalused

Rakenduskõrghariduse tasemel:

 

 • Õpetajad esitlevad Eesti esimest liitreaalset tordiraamatut

  Loe edasi »

 • Koolitusturul saab õppida ja tulevaste koolitustega tutvuda

  Loe edasi »

 • Tunnustati kutsehariduskeskuse õpetajaid

  Loe edasi »

 • Lastevanemate päeva programmis on tarvilikke teadmisi ja oskusi kõigile

  Loe edasi »

 • Kõik õpilasprojektid said toetust

  Loe edasi »

fraktal