Reisikonsultant

Õpe:

 • keskhariduse baasil 2 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 5 tase.

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus (mille eesmärgiks on selgitada õppija motivatsioon eriala õppida, hinnata suulist eneseväljendusoskust sh võõrkeeles ning üldist informeeritust kaasaja ühiskondlikest ja turismivaldkonna teemadest. Vestlusel saab ka oma varasemat õpi- ja töökogemust selgitada ning võimalusel üle kanda);
 • inglise keele oskus vähemalt baastasemel;

Praktika:

 • I kursusel 7,5 nädalat teeninduspraktikat
 • II kursusel 7,5 nädalat bürootöö praktikat.

Erinevate projektide raames on võimalik ettevõttepraktikat sooritada ka välismaal.

Tulemus

Õppija omandab teadmised turismi ja vaba aja veetmise valdkonnast ning reisibüroo töökorraldusest. Ta oskab hankida, töödelda ja kasutada kutsealast informatsiooni ning suudab iseseisvalt töötada.

Võimalused tööturul

Reisikonsultandid koostavad reisiplaane ja konsulteerivad reisi ettevalmistamisel. Reisikonsultandi töökohaks võivad olla reisibürood, reisikorraldusettevõtted, hotellid või teised turismiettevõtted. Töö eeldab vahetut suhtlemist nii tootjate kui ostjatega.

Edasiõppimise võimalused

Rakenduskõrghariduse tasemel:

 

 • Õppeaasta avaaktus

  Loe edasi »

 • Veel saab kandideerida vabadele õppekohtadele

  Loe edasi »

 • Lõppenud sisseastumisperioodil oli kõige suurem tung raamatupidaja erialale

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskuse suvine sisseastumisperiood jõuab lõpusirgele

  Loe edasi »

 • Kutsekatooted.ee on saanud uue kuue

  Loe edasi »

fraktal