Turismikorraldaja

Televiisor toob tuppa maailmamelu,
Aga… ka väljaspool telekat on elu!

Õpe:

 • keskhariduse baasil 2 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 5. tase.

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus  (eesmärgiks selgitada õppija motivatsioon  eriala  õppida, hinnata suulist eneseväljendusoskust  sh võõrkeeles ning üldist informeeritust kaasaja ühiskondlikest ja turismivaldkonna teemadest);
 • inglise keele oskus vähemalt baastasemel.

Praktika:

Kokku 19 õppenädalat kahe aasta jooksul töökeskkonnas (valdkonnas töötavatel inimestel ka oma ettevõttes).

 • I kursusel 8 õppenädalat  teeninduspraktikat.
 • II kursusel 11 õppenädalat  tegevuspraktikat.

Praktikaõppega taotletakse, et õppija omandab teadmisi praktikaorganisatsioonist ning saab kogemusi ja oskusi erinevate turismiettevõtete ja turismiga tegelevate organisatsioonide töö planeerimisest, korraldamisest, töötajatest,  klientidest ja töökeskkonnast.

Soovitavad praktikakohad: reisibürood ja reisikorraldusfirmad, turismiinfokeskused ja turismiinfopunktid, reisitranspordiettevõtted, sündmus- ja seminarikorraldajad, tegevusturismi korraldajad

Tulemus

Õppija omandab teadmised:

 • reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonnast;
 • omandab iseseisva töö, kutsealase informatsiooni hankimise, töötlemise ja kasutamise oskusi;
 • turismikorraldajad osalevad sihtkoha toote arendamisel, sihtkoha turundusplaani koostamisel.

Võimalused tööturul

Sobivateks töökohtadeks on turismiarenduskeskused, turismiinfokeskused, tegevusturismi korraldajad ja teised turismiettevõtted. Töö eeldab vahetut suhtlemist inimestega.

Edasiõppimise võimalused

Rakenduskõrghariduse tasemel:

 • Õppeaasta avaaktus

  Loe edasi »

 • Veel saab kandideerida vabadele õppekohtadele

  Loe edasi »

 • Lõppenud sisseastumisperioodil oli kõige suurem tung raamatupidaja erialale

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskuse suvine sisseastumisperiood jõuab lõpusirgele

  Loe edasi »

 • Kutsekatooted.ee on saanud uue kuue

  Loe edasi »

fraktal