Turismikorraldaja

Televiisor toob tuppa maailmamelu,
Aga… ka väljaspool telekat on elu!

Õpe:

 • keskhariduse baasil 2 aastat;
 • statsionaarne õppevorm;
 • esmaõpe, 5. tase.

Vastuvõtu tingimused:

 • vestlus  (eesmärgiks selgitada õppija motivatsioon  eriala  õppida, hinnata suulist eneseväljendusoskust  sh võõrkeeles ning üldist informeeritust kaasaja ühiskondlikest ja turismivaldkonna teemadest);
 • inglise keele oskus vähemalt baastasemel.

Praktika:

Kokku 19 õppenädalat kahe aasta jooksul töökeskkonnas (valdkonnas töötavatel inimestel ka oma ettevõttes).

 • I kursusel 8 õppenädalat  teeninduspraktikat.
 • II kursusel 11 õppenädalat  tegevuspraktikat.

Praktikaõppega taotletakse, et õppija omandab teadmisi praktikaorganisatsioonist ning saab kogemusi ja oskusi erinevate turismiettevõtete ja turismiga tegelevate organisatsioonide töö planeerimisest, korraldamisest, töötajatest,  klientidest ja töökeskkonnast.

Soovitavad praktikakohad: reisibürood ja reisikorraldusfirmad, turismiinfokeskused ja turismiinfopunktid, reisitranspordiettevõtted, sündmus- ja seminarikorraldajad, tegevusturismi korraldajad

Tulemus

Õppija omandab teadmised:

 • reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonnast;
 • omandab iseseisva töö, kutsealase informatsiooni hankimise, töötlemise ja kasutamise oskusi;
 • turismikorraldajad osalevad sihtkoha toote arendamisel, sihtkoha turundusplaani koostamisel.

Võimalused tööturul

Sobivateks töökohtadeks on turismiarenduskeskused, turismiinfokeskused, tegevusturismi korraldajad ja teised turismiettevõtted. Töö eeldab vahetut suhtlemist inimestega.

Edasiõppimise võimalused

Rakenduskõrghariduse tasemel:

 • Meie Meistrid ja tööjuubilarid said tunnustuse

  Loe edasi »

 • Algas rahvusvahelistumise aasta

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskus avab talvise vastuvõtu: valida saab lausa 21 erineva õppekava vahel

  Loe edasi »

 • Heategevusprojekt „Imelised jõulud“ viis taas rõõmu lastele ja eakatele

  Loe edasi »

 • Kristo Kinks ja Veiko Kook võitsid müürseppade kutsevõistlustel teise koha

  Loe edasi »

fraktal