Töötajad

Elina Roosaar
turismiosakonna juhataja
Tööruum
Kopli 1A-A309
elina.roosaar@khk.ee
Telefon: 7361 812 Mobiil:
Reeli Engelbrecht
turismiosakonna juhataja
Tööruum
Kopli 1A-A309
reeli.engelbrecht@khk.ee
Telefon: 7361812 Mobiil:
Reeli Engelbrecht
kutseõpetaja
Tööruum
Kopli 1A-A309
reeli.engelbrecht@khk.ee
Telefon: 7361812 Mobiil:
Aime Jaagus
õpetaja
Tööruum
Kopli 1A-A316
aime.jaagus@khk.ee
Mobiil:
Lili Kängsepp
õpetaja
Tööruum
Kopli 1A-A311
lili.kangsepp@khk.ee
Mobiil:
Sille Lillestik
õpetaja
Tööruum
Kopli 1A-A304
sille.lillestik@khk.ee
Mobiil:
Annereet Paatsi
kutseõpetaja
Tööruum
Kopli 1A-A311
annereet.paatsi@khk.ee
Mobiil:
Külli Toots
kutseõpetaja
Tööruum
Kopli 1A-A311
kylli.toots@khk.ee
Mobiil:

fraktal