Kriteeriumid

Õpilasprojektide (ÕPO) „Õpilastelt õpilastele“  toetus TKHK-s

Tartu KHK võtab kaks korda õppeaastas vastu  õpilaste poolt kirjutatud kooli vaba aega ja huvitegevust toetavaid projekte, et toetada õpilaste vabatahtlikku tegevust.

Õpilasprojekti toetust saavad taotleda kõik TKHK õpilased või õpilaste poolt moodustatud huvirühmad ja grupid.

Oodatud on õpilaste poolt kirja pandud ja läbiviidavad projektid, mille tegevus toimub TKHK õpilastega esimesel poolaastal  30.09-01.12 ja teisel poolaastal 10.02-06.06  Üks projekt võib saada toetust kuni 300 eurot.

Soovime, et õpilased otsiksid ise lahendusi probleemidele, mis nendele korda lähevad , tahaksid muuta koolielu põnevamaks ja mitmekesisemaks. Saaksid isetegemise ja organiseerimise kogemuse ning osalemise võimaluse.

Eelistatud on õpilasprojektid, mis

 • suurendavad inimestevahelist märkamist ja kogukonnatunnet (meie kooli tunnet
 • suurendavad/soodustavad erinevate õppegruppide, osakondade huvirühmade koostööd
 • kaasavad üritustesse ja ettevõtmistesse erinevate osakondade õpilasi
 • muudavad meie koolielu paremaks
 • aitavad lahendada mõnda olulist probleemi
 • on õpetlikud ja arendavad

Ei toetata

 • õppegrupi, klubi või väikese ringkonna keskseid ettevõtmisi

Taotluse esitamise tähtaeg esimesel poolaastal 30.09, teisel poolaastal 31.01. 

Rahastamine

Ei toetata töötasu ja ei sõlmita töölepinguid.

Enne taotluse esitamist toimuvad IDEEDE TULEPROOVID, kus jagatakse nõu projekti elluviimiseks, õpetusi projekti kirjutamiseks ning koostööpartnerite leidmiseks.

Tule oma meeskonnaga tuleproovi:

 • kui soovid teha midagi põnevat ja kasulikku, kuid projekti idee on veel kujunemisjärgus
 • kui Sul on selge idee ja soovid saada selle elluviimiseks koolilt toetust
 • kui vajad projekti paremaks kirjutamiseks nõu või abi.

Tuleproov annab Sulle võimaluse oma mõtet vormida ja arendada.

 • Õppeaasta avaaktus

  Loe edasi »

 • Veel saab kandideerida vabadele õppekohtadele

  Loe edasi »

 • Lõppenud sisseastumisperioodil oli kõige suurem tung raamatupidaja erialale

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskuse suvine sisseastumisperiood jõuab lõpusirgele

  Loe edasi »

 • Kutsekatooted.ee on saanud uue kuue

  Loe edasi »

fraktal