Tugikeskus

Tugikeskus on tugiteenuste allüksus.

Tugiteenuste juht: Merle Väliste, Kopli 1B- 155, tel 7 361 873, merle.valiste@khk.ee.

Tugikeskuse eesmärk on õppijate, kursusejuhatajate, aineõpetajate, lastevanemate nõustamine ning toetamine; sõbraliku, teineteist mõistva, õppimist soodustava õpikeskkonna loomine. Tugikeskuses töötavad neli sotsiaalpedagoogi, sotsiaaltöötaja ja koolipsühholoog, kes tegelevad õppija toetamise ja õppimisega seotud küsimuste lahendamisega.

Tugikeskuse ülesanne on koostöös pedagoogilise personali ja lapsevanematega tagada koolikohustuse täitmine, abivajajate märkamine ning abistamisvõimaluste leidmine, puudumiste vähenemisele ja õppeedukuse tõusule kaasaaitamine.

Meile on oluline, et õpilane tunneks ennast meie suures koolis hästi ja turvaliselt, oleks aktiivne ja positiivse ellusuhtumisega ning saaks elus hakkama.

Ruum Telefon Päev Kell
Kopli 1A- 219 7 361 891 E-R 08:00 – 16:30
Kopli 1B- 153 7 361 857 E-R 08:00 – 16:30
Kopli 1B- 154 7 361 858 E-R 08:00 – 16:30
Kopli 1B- 155 7 361 873 E-R 08:00 – 16:30
Põllu 11A- 111 7 361 975 E-R 08:00 – 16:30
 • Jõululaadal pakutakse pühadekaupu ning tutvustatakse õpilasfirmade tooteid-teenuseid

  Loe edasi »

 • Zone.ee aitab tulevasi IT-spetsialiste koolitada

  Loe edasi »

 • Variku kooli õpilased käisid sõprushommikul

  Loe edasi »

 • Tartu linna aasta noor tegija on Andri Võsokovski

  Loe edasi »

 • Külaskäik varjupaika viis turismiõpilased heategevuskampaania korraldamiseni

  Loe edasi »

fraktal