Töötoad

Lisainfo tel 7 361 857.

Tööturu töötuba

 • tööturu hetkeseis ja tulevikuprognoosid,
 • tööturu nõudlus,
 • töötus, töötukassa teenused,
 • hariduse ja tööturu vahelised seosed,
 • konkurents,
 • töölepinguseadus,
 • maksusüsteem.

Töö otsimine ja tööle kandideerimine töötuba

 • planeerimis- ja otsustamisprotsess tööotsimisel,
 • kandideerimisdokumentide (CV, kaaskiri, soovituskiri) vormistamise nõuded,
 • töövestluse ülesehitus,
 • töökuulutuste portaalid (kuulutuse leidmine, hindamine),
 • töötamine välismaal (lisaks töövahendusbüroode teenusest),
 • töölepingu olulisus.

Elukestev õppe töötuba

 • elukestva õppe ja konkurentsivõime vahelised seosed,
 • formaalse ja mitteformaalse hariduse erinevused,
 • rakendusliku ja akadeemilise kõrghariduse süsteem Eestis,
 • pideva enesetäienduse olulisus töömaailmas,
 • edasiõppimisvõimalused peale KHK lõpetamist.

Karjääriplaneerimise töötuba

 • karjääriplaneerimise põhimõtted,
 • enesetundmise tähtsus karjääriplaneerimisel (isiksuseomaduste mõistmine ja väärtustamine, ametiga sidumine),
 • karjääriinfo allikad,
 • isikliku karjääriplaani koostamise olulisus.
 • Koolitusturul saab õppida ja tulevaste koolitustega tutvuda

  Loe edasi »

 • Tunnustati kutsehariduskeskuse õpetajaid

  Loe edasi »

 • Lastevanemate päeva programmis on tarvilikke teadmisi ja oskusi kõigile

  Loe edasi »

 • Kõik õpilasprojektid said toetust

  Loe edasi »

 • Õpilasesindus pidas arengukooli

  Loe edasi »

fraktal