Dokumendid

Ülddokumendid

 • Kutsehariduskeskuse kirjavahetuse register  (link Tartu linnavalituse kodulehele)
 • Õppekorralduseeskiri (PDF; 18.08.2017)
 • 2017/2018 õppeaasta akadeemiline kalender (PDF; 08.06.2017)
 • Tartu Kutsehariduskeskuse arengukava 2014-2018 (PDF; 30.08.2016)
 • Tartu Kutsehariduskeskuse rahvusvahelistumise strateegia (PDF; 17.05.2016)
 • Tartu Kutsehariduskeskuse sisehindamise aruanne (PDF)
 • Tartu Kutsehariduskeskuse sisehindamise läbiviimise kord (PDF; 19.12.2014)
 • Tulekahju korral tegustemise plaan (PDF; 09.12.2015)
 • Hädaolukorra lahendamise plaan (PDF; 09.12.2015)

Õppetööga seotud dokumendid

 • VÕTA kord Tartu Kutsehariduskeskuses (PDF; 18.08.2017)
 • Praktilise töö ja praktika läbiviimise tingimused ning kord Tartu Kutsehariduskeskuses (PDF; 18.08.2017)
 • Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste sisekorraeeskiri (PDF; 28.08.2015)
 • Tugiteenuste ja -meetmete rakendamine Tartu Kutsehariduskeskuses (PDF; 18.08.2017)
 • Tartu Kutsehariduskeskuse õppekoja töökord (PDF; 29.08.2014)
 • Õpilaste vastuvõtmise kord (PDF; 07.03.2016)
 • Riikliku koolitustellimuse välisel õppekohal kutseõppe läbimise tingimused
  ja kord (PDF; 09.09.2014)
 • Õppetöö päeviku täitmise kord Tartu Kutsehariduskeskuses (PDF 18.08.2017)
 • Kirjalike tööde vormistamise juhend (PDF; 01.09.2017)
 • Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaspileti vormistamise, väljaandmise ja kasutamise kord ( PDF, 06.09.2013)
 • E-õppe läbiviimise kord (PDF; 28.08.2015)

Toetused õpilastele

 • Õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Tartu Kutsehariduskeskuses 2017/2018 õ.a. (PDF; 31.08.2017)
 • Õppetoetuste fondi jagamise tingimused ja kord (PDF; 28.08.2015)
 • Eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF; 28.08.2015)
 • Õpilaskodu koha maksumuse doteerimise tingimused ja kord (PDF;16.11.2016)
 • Koolilõunatoetuse kasutamise tingimused ja kord (PDF; 30.08.2011)
 • Õpilaste sõidukulu hüvitamise eeskiri (PDF; 29.09.2015)
 • Sõidu-ja majutustoetuse taotlemise kord (PDF; 26.01.2016)

fraktal