Esseekonkursi tulemused

Reedel, 11.mail toimunud metoodikakonverentsil tehti kokkuvõte esseekonkursi tulemustest ning autasustati võitjaid. Tartu Kutsehariduskeskuse töötajatele mõeldud esseekonkursile “Meie õppimise lood” laekus kokku 8 tööd, neist 6 individuaalset “Minu õppimise lugu” ning 2 kollektiivset tööd “Meie õppimise lood”.
Esseekonkursi tulemused on järgmised:
I koht individuaalses arvestuses – Kaili Küngas
I koht kollektiivide hulgas – majutus- ja toitlustusosakonna õpetajad Juta Laatsit, Ülle Kruuda, Tiiu Kruusmaa, Jolanda Pärtmaa
II koht – Liivi Albre
III koht – Eve Mäeorg
Tunnustati kõiki osalejaid, individuaalse töö esitasid veel Merle Truupõld, Jekaterina Matvejeva ja Kaie Holter, kollektiivse töö esitasid turismi osakonna õpetajad Jane Jakobson, Ivika Värton, Külli Toots, Lili Kängsepp ja Annereet Paatsi.
Esseesid hindas zürii koosseisus Liivi Raudsepp, Eda Anton, Piret Hion, Maarja Kask, Rauno Jakobson ja Mariann Saaliste. Esseekonkurss toimus projekti “Õppiva organisatsiooni kujundamine Lõuna-Eesti kutseõppeasutustes” raames.
Täname kõiki, kes oma mõtteid jagasid!

Avaldatud: 14.05.2007

fraktal