IKT osakonna osakoormusega 8. perioodi õppesessioonide ajad

IKT osakonnas toimuvad osakoormusega õppijatele 8. perioodi tunnid järgmiselt:

SRo05; VKo05 ja AVo05 gruppidel on õppesessioon 4.-7. juunil.
8. juunil toimub õppekoda, kus otsustatakse Teie lõputöö kaitsmisele või lõpueksamitele lubamine. Kaitsmisele lubatakse õpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Lõputööde kaitsmine VKo05 rühmal on 13.06.2007 ja AVo05 rühmal 14.06.2007. Lõputööd koos retsensendi hinnanguga esitada trükitud ja köidetud kujul 8.juuniks.

SRo06 ja VKo06 ; AVo06 ning VKo205 8. perioodi tunnid toimuvad kahes osas:
I osa on 18.-20.06.2007 ja II osa 27.-28. august 2008.

Ainete järgi jagunevad tunnid vastavalt juurdelisatud tabelile.

Avaldatud: 11.05.2007

fraktal