Dokumentide esitamine

Võta kaasa järgmised dokumendid:

  • ID-kaart või pass
  • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Tartu Kutsehariduskeskuse poolt kinnitatud koopia;
  • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Tartu Kutsehariduskeskuse poolt kinnitatud koopia;
  • 2 fotot suurusega 3×4 cm;
  • Motivatsioonikiri.

Kui oled alaealine, siis on vaja lisaks:

  • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilase tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia;
  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek  (võimalik täita ka kohapeal) kui oled alaealine.

Kui sul on, siis võta kaasa ka:

  • iseloomustus viimasest koolist või soovituskiri töökohast (võimalusel);
  • eelkutseõppe läbimise kohta tõend/tunnistus (võimalusel).

Kohapeal täidetakse ankeet-avaldus.  Avaldusel märgitakse ära vestluste ja testide sooritamise kuupäev ja kellaaeg.

Avaldusi saab esitada ka kooli infosüsteemi kaudu e-vastuvõtus  ning laadida lisadokumendid ise üles või tuua need hiljemalt vastuvõtu viimaseks päevaks kooli.

 

fraktal