Dokumentide esitamine kevadvastuvõtul

Võta kaasa järgmised dokumendid:

  • ID-kaart või pass
  • kui kandideerid põhihariduse baasil erialale, siis jooksva õppeaasta “valge tunnistus” või hinnetelehe väljatrükk;
  • 2 fotot suurusega 3×4 cm;
  • Motivatsioonikiri.

Kui oled alaealine (alla 18-aastane), siis on vaja lisaks tuua:

  • perearsti poolt õpilase tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia (mis kinnitab, et õpilase tervis võimaldab õppida valitud erialal);
  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek  (võimalik täita ka kohapeal).

Kui sul on, siis võta kaasa ka:

  • iseloomustus viimasest koolist või soovituskiri töökohast (võimalusel);
  • eelkutseõppe läbimise kohta tõend/tunnistus (võimalusel).

Avaldusi saab esitada ka kooli infosüsteemi kaudu e-vastuvõtus  ning laadida lisadokumendid ise üles või tuua need hiljemalt vastuvõtu viimaseks päevaks kooli.

Tähelepanu! e-vastuvõtu kaudu saad kandideerida vaid ühele erialale!

fraktal