fbpx

„Aasta tegija 2017“ kutsevõistlused on ukse ees

15.-16. märtsil toimuvad kutsehariduskeskuses koolisisesed kutsevõistlused, kus selgitatakse 34 eriala parimad tegijad. Võrreldes varasemate aastatega on võistlusülesanded seekord keerulisemad ning paljudel erialadel tuleb võistelda kaks päeva. Kõrvuti õpilastega panevad oma oskused proovile ka külalisvõistlejad.

Üks tõsisematest jõukatsumistest seisab ees keskkonnatehnika lukkseppadel, kes peavad kahe päeva jooksul paigaldama vannitoa sanitaarseadmed, kondensaatgaasikatla koos sooja tarbevee boileriga, radiaator- ja põrandakütte- ning vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning lõpuks tuleb seadistada etteantud väärtuste järgi katla küttegraafik ja sooja tarbevee temperatuur ning põrandakütte segusõlme automaatika. „Sellise keerukusastmega võistlusi pole seni Eestis peetud,“ märkis huvijuht Lilia Leiman. Võistlust toetab soojustehnika firma Viessmann, kelle katlaid võistluste käigus paigaldatakse ning kes autasustab parimaid keskkonnatehnikuid.

Lisaks keskkonnatehnikutele on kahepäevased võistlused veel rätsepatel, kelle ülesandeks on valmis õmmelda voodriga kleit ning tisleritel tuleb valmistada ehtelaegas. Ehitusviimistlejad peavad joonistama malelaua koos malenuppudega ning autotehnikuid ootab ees kompleksülesanne.

Teiseks uuenduseks on külalisvõistlejate kaasamine. Näiteks tuleb TV3 saate “Eesti parim pagar” selle hooaja võitja Terhi Roll kondiitrite kutsevõistlusele. Kondiitrite tänavuseks võistlusteemaks on tordi valmistamine teemal „Meie kool“.

Kokku toimuvad kutsemeistrivõistlused 34 erineval alal ning enamik võistlusi on kas täielikult või osaliselt avatud publikule ja kaasaelajatele. Parimat osa võistlustest ning noorte meistrite valmistöödest saab näha 16. märtsil nii Kopli kui Põllu õppekorpustes, mil toimub ka kooli avatud uste päev.

Võistlusi toetab enam kui 70 ettevõtet, kes toetavad materjalidega või panevad välja auhindu.

Vaata võistluste infot siit: khk.ee/ataup/

Lisainfo:
Lilia Leiman
huvijuht
tel 736 1872Märkad veebilehel vigu?