fbpx

Aita valida kutsehariduskeskuse Aasta Tegu

Tartu Kutsehariduskeskuse Aasta Tegu konkursile esitati seitse lõppeva õppeaasta jooksul silma paistnud tegu või tegijat ning parima välja selgitamiseks palume ka Sinu abi. Hääletada saad siseveebis kuni 16. juunini. Anna oma hääl!

Kooli lasketiiru renoveerimine

Kooli lasketiir Põllu tänava õppekorpuses ei ole pelgalt märkilaskmise koht, vaid on  kujunenud riigikaitseõpetuse baasiks, mille arendamist toetas Kaitseministeerium. Uuenenud lasketiirus korraldatakse vabariigi aastapäeva eel õpilastele ja õpetajatele ülekoolilised laskevõistlused ja seal toimuvad regulaarsed harjutustunnid. Tunnustust väärib kindlasti ka riigikaitseõpetuse ning lasketiiru renoveerimise tulihingeline eestvedaja õpetaja Tiit Kaber.

Müügipäev

Müügipäeva algatasid ärikorralduse õpilased Regina Joosep ja Kadri Viil õpilasprojektide toel. 02. oktoobril teoks saanud müügipäeval kaubeldi Põllu õppekorpuses nii sügisandide, käsitöö kui ka erialasid tutvustavate toodetega. Üritus ärgitas õpilastes ettevõtlikkust, loovust ja omavahelist suhtlust. Aasta teo vääriliseks teeb müügipäeva õpilaste algatus ja tahe midagi ise ära teha, et koolielu mitmekesisemaks muuta.

Maria Siku korraldatud ühisüritused organisatsioonikultuuri mõjutamiseks positiivses suunas

Juhiabi Maria Sikk on mõjutanud oma ettevõtmiste ja eestvedamisega Tartu Kutsehariduskeskuse organisatsioonikultuuri meeldivalt positiivses suunas. Mitmete tema poolt algatatud ja korraldatud ürituste seas väärib eriti märkimist töötajate aastavahetuse pidu „Lend uude aastasse“, millest võtsid osa ja mille sisustasid valdavalt oma kooli töötajad. Maria ettevõtmised rõhutavad kooli põhiväärtusi: rahvuslikkus, tervislikkus, meisterlikkus.

Arengukava  2014-2020

Tartu Kutsehariduskeskuse uue arengukava väljatöötamise protsessis lõid kaasa kooli õpetajad ja õpilased ning kooli tuleviku kavandamise kaudu on sihid silme ees nii kooliperel kui ka meie partneritel. Arengukava koostamise protsessi juhtis kvaliteedijuht Eda Anton, kelle süsteemsus, järjekindlus, aga ka paindlikkus ja koostööoskus viisid sihile.

Keeleprojektid

Programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ raames on õpetajad Kati Toobal ja  Ellen Aunin  koostanud ja juhtinud ühtekokku kolme keeleõppeprojekti, mille kaudu Tartu KHK muukeelsed õppijad on saanud arendada oma  suhtlemisoskust. On tänuväärne, et tegevuste käigus on  loodud aktiviseeriv ja arendav õpikeskkond, mis suunab osalejaid aktiivselt rakendama oma keelelisi oskusi igapäevaelus. Sellest ka projektis osalejate innukus keelesessioonidel ja õppereisidel osaleda, aga ka kõrge hinnang koolituste mõjule. Koostööprojektides kaasatud partnerid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ja Valgamaa Kutseõppekeskus ning rahastaja MISA muudavad kutsehariduskeskuse keeleõppeprojektide tähendusvälja kooli piire ületavaks.

Liikumisaasta 2014 programm

Seoses üle-eestilise liikumisaastaga korraldas toimkond koosseisus Meida Veskus, Maria Sikk ja Alla Nõmmik terviseedenduslike ürituste programmi. Toimusid  terviseseminarid ja –mõõtmised, võimlemistreening, joogatund, treenija ABC infotund. KHK töötajate liikumisharrastuse tähtsustamiseks  kutsuti neid täitma treening- ja sammupäevikuid,  toimusid kanuumatk ning sulgpalliturniirid.

Reisilabor turismiosakonnas

Reisilabor on turismiõpilaste jaoks väljund praktikasse, mille eesmärgiks oli kogemuste saamine ning teooria ja praktiliste oskuste ühendamine.  Ühtekokku toimus 4  reisilaborit: Põhja-Eesti rannikumaastikule, Matsalu looduskaitsealale, Soomaa Rahvusparki ja Järvselja metsamaastikule ning igas reisilaboris osales 30 õppijat ja 5 õpetajat, peamiselt rekreatsiooni- ja loodusturismi eriala õppurid. Reisilaborid toimusid KIK rahastatud projekti „Maastike väärtustamine ja rekreatiivne kasutamine“ toel. Märkad veebilehel vigu?