fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Mööduva õppeaasta  kõige silmapaistvamad ja meeldejäävamad  teod on teie ees, kuid vaid üks saab Aasta Tegu tiitli. Aita valida nominentide seast parim tegu! Vaata nominente ja hääleta kooli siseveebis: SIIN

TKHK 95 ja EV100 ürituste sari
Õppeaasta jooksul tegid kooli sotsiaalainete õpetajad tegusid, millega jäädvustati ajalugu ning tähistati väärikaid tähtpäevi. Valmis kooli ajaloosein, korraldati „Rooside sõja“ formaadis kõiki osakondi haarav viktoriin, EV100 viktoriin, korraldati EV100 aktus, mitmeid avalikke loenguid ja muuseumitunde Tartu mäluasutustes. Üritused aitasid kaasa kodanikupädevuste kujundamisele.

Kooli 95. sünnipäeva tähistamine
Kooli sünnipäeva-aastal korraldati rida üritusi ja ettevõtmisi, mis kulmineerusid 2. septembril peetud kooli töötajaid, õpilasi ja vilistlasi ühendava peoga. Toimusid majatuurid, võrkpalliturniir, avatud olid kohvikud, näitused, vaadata foto- ja videomeenutusi, kahel laval esinesid nii koolist võrsunud talendid kui ka kutsutud esinejad. Meeleolukas pidu ühendas, aitas kaasa meie-tunde tugevdamisele, oma kooli ja saadud oskuste väärtustamisele ning laiemalt ka kutsehariduse propageerimisele. Sünnipäeva-aasta toimkonda juhtis Liivi Raudsepp.

Tordiraamatu koostamine
Toiduainete tehnoloogia osakonna õpetajate poolt koostatud liitreaalne tordiraamat koondab 27 tordi retseptid ja valmistamisõpetused, lisaks 20 videoklippi, mille abil selgitatakse keerulisemaid tehnoloogilisi võtteid. Raamat näitab kooli õpetajate meisterlikkust ning on abiks tulevaste proffide õpetamisel. Tegu on esimese liitreaalse õpikuga Eestis ja selle väljaandmist toetas kutsehariduse maine tõstmise projekt. Raamat on pälvinud laialdast tähelepanu ja aitab kaasa meistrite kooli maine kasvule.

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul
Projekti raamees pakuti täiendavat eesti keele õpet ning täiendavat võõrkeele õpet Tartu Kutsehariduskeskuse õpilastele. Nii said turismiosakonna õpilased õppida mentorite käe all soome keelt ja osaleda keelelaagris. Saksa keele täiendavaks õppeks korraldati keelelaager Tartu sõpruslinnas Lüneburgis. Projekti eestvedajateks olid kutseõpetajad Külli Toots ja Sille Lillestik.

Rahvatantsurühm Triskel
Oktoobris alustanud rahvatantsurühma kutsus kokku ärikorralduse õpilane Kelli Kärsna. Nüüdseks on rühmas kokku 18 tantsijat ning juba on esinetud Tartu talvisel tantsupäeval, Kagu-Eesti tantsupeol ning kooli üritustel. Kutsehariduskeskuse õpilased saavad harrastada rahvatantsu kooli enda segarahvanatsuansamblis, mis on Eesti kutsekoolide seas ainulaadne. Entusiastlik juhendaja ja kogu rühm väärib seetõttu kiitust.

Noortekonverents „Sõnal on jõud“
Õpilasomavalitsuse eestvedamisel toimunud noortekonverentsil osales üle 250 õpilase ning pälvis vaid positiivseid hinnanguid. Seda nii esinejate Sass Henno, Carmen Pritson-Tamme, Immanuel Volkonski ja Roald Johansoni sisukate ja mõtlemapanevate sõnavõttude tõttu aga ka seetõttu, et konverents tõstis esile hea sõna jõu ning tunnustas hea sõna meistreid.   Konverentsi korraldustoimkonnas olid ÕE liikmed Andri Võsokovski (BT15), Lizette Vutt (MO15), Liisbeth Michelson (BT16), Siim Lender (MT15) Jaanika- Kristen Sei (BT16) ja huvijuht Lilia Leiman.

Matkapäev „Jõelinna liikuma“
Matkapäevad on meie koolis traditsiooniline üritus, kuid sel korral oli programm eriti läbi mõeldud ja mängud kaasakiskuvad. Tagasisides toodi esile, et päev oli meeleolukas, teistmoodi, õpetlik, lõbus, seltskondlik, kaasahaarav ja kooliperet ühendav. Peaorganisaator oli huvijuht Lilia Leiman.