fbpx

Aita valida Tartu Kutsehariduskeskuse Aasta Tegu

Tartu Kutsehariduskeskuse Aasta Tegu konkursile esitati kuus lõppeva õppeaasta jooksul silma paistnud tegu või tegijat ning parima välja selgitamiseks palume ka Sinu abi. Hääletada saad siseveebis kuni 16. juunini. Anna oma hääl SIIN!

  1. Liivimaa kutsekoolide muusikapäev „Muusika on rõõmu jaoks“, mis toimus 18.märtsil 2015. Muusikapäeva korraldajaks oli Tartu Kutsehariduskeskus eesotsas Lilia Leimani ja Marika Paulusega. Muusikapäeval osales 7  kutsekooli, sealhulgas meie kool. Kontsert oli huvitav ja mitmekülgne, kus esinesid nii solistid, duetid, ansamblid kui ka instrumentalistid. Kontsert andis esinejatele juurde uue esinemiskogemuse ning võimaluse võrrelda enda taset teiste koolide tasemega.
  2. Huvitegevuse arendamine õpilaskodudes, mida on juhtinud ja koordineerinud õpilaskodu kasvataja Mairit Saal. Meie kooli õpilaskodudes elab sügis- talvisel perioodil igapäevaselt üle 600 noore, kes vajavad lisaks headele olmetingimustele mõtestatud ja meelepärast vaba aja sisustamist. Mairiti abiga on täiendatud õpilaskodudes  vabaaja veetmiseks vajalikku  inventari, koostatud mõlema õpilaskodu vabaaja sisustamise tegevuskavad ja tegevuste analüüsid, juurutatud tagasiside süsteem toimunud ürituste kajastamiseks õpilastele ja kursusejuhatajatele. On moodustatud õpilaste aktiiv, kes aitab üritusi ette valmistada ja läbi viia. Selle tulemusena on õpilaskodudes tekkinud üle mitme aasta rõõmus ja rahulolev kogukond.
  3. Pilliruumi sisustamine ja kooli bändi „Kirju Tigu“ käivitamine. Lilia Leimani eestvedamisel sisustati 2014 kevadeks pilliruum vajaliku tehnika ja pillidega. Kooli bändi asutamist on õpilased taotlenud aastaid. On väga oluline, et lisaks erialaste teadmiste ja oskuste omandamisele on õppijatele loodud tingimused huvitegevuseks ning oma erinevate annete arendamiseks. Bänd on väga hästi käivitunud – on esinenud mitmetel kooli üritustel (kohtumine Mihkel Rauaga, Liivimaa kutsekoolide  muusikapäev jne) ja pälvinud väga head tagasisidet.
  1. Õpilasfirma Spaatlitäis kreemi tegevus. Õpilasfirma on edukalt  tegutsenud ning oma silmapaistva tegevuse tõttu jõudnud Eesti Õpilasfirmade lõppvõistlusele, olles sellega  üks 20st Eesti edukaimast õpilasfirmast ning seni ainus Tartu KHK õpilasfirma,  mis nii kõrge tunnustuse on pälvinud.  “Spaatlitäis kreemi” tegevust on mitmel korral meedias kajastamist leidnud ning seetõttu populariseerivad tüdrukud ka kutsehariduskeskust.  Oma tegevusega innustavad nad ettevõtlikkuse arendamist nii oma koolis kui ka teistes kutseõppeasutustes.
  1. Tartu Kutsehariduskeskuse õpilasprojekt „Õpivarjunädal“, mille läbiviijaks oli Timo Hipponen.  Õpivarjunädalal sai huvipakkuva erialaga tuttavaks kokku 23 noort ja populaarsemaks osutusid koka, juuksuri ja IT eriala. 100% õpivarjudest kinnitasid et said erialaõpingutest parema ülevaate ning osalemiskogemust hinnati heaks või väga heaks.  Õpilasprojekt sündis õppetöö raames ning tegu on näitega kus on rakendatud innovaatilisi ideid õpetamises, sealhulgas uuenduslikke projekte ja tegevusi, mis on seotud õpivõimaluste mitmekesistamisega (e-õpe, uurimuslik õpe/avastusõpe jms) ning õppekava ja igapäevaelu sidumisega (nn elulähedane õpe).  Lisaks on õpilasprojekti raames tulemuslikult kooli ja erialasid ning motiveeritud/kaasatud otsustusprotsessi õppureid.
  1. Õpilasfirma Viipsik loomine. Tuuliki Vuksi ärgitamisel, juhendamisel ja toel sai ettevõtlikkuse aastal loodud rahvusliku käsitöö õpetamisele pühendunud õpilasfirma Viipsik.

Anna oma hääl SIIN!Märkad veebilehel vigu?