fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Tartu Kutsehariduskeskus avab kevadsuvise sisseastumisperioodi. Õpihuvilisi ootavad ligi 80 erinevat õppekava nii noortele kui juba edasijõudnutele.

Kevadel ootame sisseastumisavaldusi esitama ja ennast vestlustele-testidele kirja panema eelkõige noori põhikooli lõpetajaid. Sarnaselt gümnaasiumitega saavad noored juba enne põhikooli tunnistuse kätte saamist esitada sooviavalduse kutsehariduskeskusse ning teha ära ka sisseastumiseks vajalikud vestlused ja mõnel erialal ka testid. Huvilised saavad ennast kirja panna läbi e-vastuvõtu keskkonna alates 8. veebruarist.

„Eelkõige ootame kevadel noori kutsekeskharidusõppesse. See sisaldab nii erialaste oskuste õpet kui ka üldaineid ning annab noorele võimaluse minna edasi õppima samamoodi nagu gümnaasiumi lõpetaja, kuid lisaks on lõpetajal ka erialased oskused, mida tööturul oodatakse,“ selgitas turundusjuht Kaire Mets.

Kui tavaliselt kestab kutsekeskharidusõpe 3 aastat, siis uus IT-akadeemia programm, mis valmistab ette tulevasi IT-spetsialiste vältab kokku 4 aastat. „IT-akadeemia eesmärgiks on noortele ja võimekatele IT-huvilistele pakkuda tugevat erialast baasi aga tavapärasest enam ka riigieksamiteks ettevalmistavaid aineid. Programmi läbinutel on väga hea ettevalmistus nii kõrgharidusõpingute alustamiseks kui ka tööle asumiseks. Kindlasti on IT-akadeemia alternatiiv gümnaasiumiharidusele. Meil on võimalik valida kas tarkvaraarenduse suund või IT-süsteemide suund,“ märkis IKT osakonna juht Signe Vedler.

Kutsekeskharidusõppes on oodata ka uusi erialasid. Alates käesolevast aastast saab põhihariduse baasil hakata õppima veokorraldaja-logistiku eriala. Tegu on ülemaailmselt kasvava valdkonnaga, sest veokorraldaja-logistiku oskusi vajatakse nii kaupade transpordi korraldamisel, ladustamisel kui ka klientidele kätte toimetamisel. Ka Eestis kasvav e-kaubanduse ja pakiäri eeldab väljaõppinud spetsialiste.

Uuenenud eriala on maaturism, kuhu oodatakse noori, kes näevad ennast tulevikus mõnes majutus- või maaturismi ettevõttes sise- ja välisturiste teenindamas. Laiahaardeline eriala sisaldab endas traditsioonilisi majutuse ja toitlustuse oskusi kui ka turismiteenuste, ürituskorralduse ja giiditööga seotud mooduleid ning suhtlemis- ja klienditeenindusoskuste õpet.

Lisaks kutsekeskharidusõppele saab kevadisel vastuvõtul kandideerida ka kutseõppe erialadele ning haridusnõudeta erialadele. Nende seas on ka üksikuid hariduslike eriavajadustega noortele sobivaid õppimisvõimalusi. Samuti on kutsekooli oodatud õppima üle 22 aastased ilma põhihariduseta noored. „Tuleb tunnistada, et Kutsehariduskeskuses on tõesti palju erinevaid õppimisvõimalusi ning nendes valikutes orienteerumine ei pruugi olla lihtne. Seetõttu soovitame julgelt pöörduda karjäärinõustaja poole,“ kinnitas Mets.

Sisseastumisavalduse saab teha elektroonselt e-vastuvõtu keskkonnas. Kõik varakult registreerunud noored saavad kutse vestlusele 22. aprillil 2021.

Kutsekeskhariduse ja 3. taseme erialadele vastuvõtt kestab kuni 30. juunini. Vestlused ja mõnel erialal ka testid on kavas 1.-2. juulini 2021.

Keskhariduse baasil erialadele saab sisseastumisavaldusi esitada kuni 8. augustini. Kandidaate oosatakse vestlema 10.-12. augustini 2021.

Lisainfot saab nii kooli kodulehelt khk.ee/sisseastumine või kirjutades sissestumine@khk.ee

Ootame kõiki huvilisi õppimisvõimalustega tutvuma 14. aprillil toimuvale avatud akende veebiüritusele.

Lisainfo:
Kaire Mets
turundusjuht
kaire.mets@khk.ee