fbpx

Algas koostööaasta

Kutsehariduskeskuse teema-aastate reas on tänavune 2016 aasta kuulutatud koostöö aastaks.  „Meie aastate teemad tulenevad kooli arengukavas seatud eesmärkidest, ning pole seega midagi täiesti uut, vaid pigem võimalus oma sihte fookusesse seada“ sõnas aasta eestvedaja ja töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani.

Koostööaasta laiemaks eesmärgiks on tõsta kooli õppekvaliteeti ja tuua uusi õppijaid partneritega  koostöös. „Selleks koondame oma tähelepanu koostööle tööandjate, vilistlaste ja teiste koolidega,“ lisas ta.

Sel aastal avame ka esimesed töökohapõhise õppe grupid, kus üks kolmandik õppeajast  on teooria koolis ja kaks kolmandikku õppeajast praktiline töö töökohas. „Nagu nimestki näha, saab töökohapõhist õpet läbi viia ainult tihedas koostöös tööandjatega ja see on suur samm õppe- ja töömaailma sidumisel,“ selgitas Tani ja lisas, et tegelikult on ettevõtted ja tööandjad jätkuvalt kutseõppe sisu ja praktika parendamisse kaasatud. „Samas, tagasiside põhjal teame, et meie õpilased väärtustavad praktilist õpet ja ettevõtetest saadud kogemusi kõrgelt, nii et seda suunda tuleb meil veelgi arendada.“

Sellel aastal ootame aga kindlasti ka vilistlasi koolielus rohkem kaasa lööma ja oma kogemust jagama. „Koolisiseselt pöörame rohkem  tähelepanu osakondadevahelisele koostööle ning oma parimate praktikate jagamisele,“ lisas Tani.

Tartu Kutsehariduskeskuse arengukava kohaselt oli lõppenud aasta ettevõtlikkuse aasta ning peale koostöö aastat on tulemas väärtuste aasta.

Lisainfo:
Sigrid Ester Tani
töökohapõhise õppe koordinaator
tel 7361 877

 Märkad veebilehel vigu?