fbpx

Algas rahvusvahelistumise aasta

Kutsehariduskeskuses on 2018 aasta nimetatud rahvusvahelistumise aastaks. Teema-aasta eesmärgiks on tõsta fookusesse kooli rahvusvahelise koostöö sisu ja kvaliteet.

Teema-aasta avab fotokonkurss „Minu välispraktika“, kuhu ootame õpilaste fotosid oma välispraktika kogemusest. Rahvusvaheliste projektide koordinaatori Andrei Atškasovi sõnul võib saata konkursile fotosid nii praktikakohast, tehtud töödest külastatud põnevatest kohtadest, toredatest kohtumistest ja kogemustest. „Kõik välismaal praktiseerimise jooksul tehtud pildid on konkursile oodatud,“ ütles ta.

Välispraktika fotode originaalsuuruses fotofaile ootame elektroonselt hiljemalt 1. veebruaril  aadressile projekt@khk.ee. Iga osaleja võib saata ka mitu fotot.  Laekunud töödest valib komisjon valib välja parimad fotod milledest koostatakse näitus ning mis avaldatakse ka kooli Facebookis.

Parimate fotode autoreid tunnustatakse. Võidutöö autor saab Estraveli kinkekaardi väärtuses 100 EUR, teine koht saab Tartu V-Spaa kinkekaardi väärtuses 25 EUR  ning Facebooki hääletuse põhjal selgitatud publiku lemmik saab samuti V-Spaa kinkekaardi.

Välispraktika on kindlasti üks rahvusvahelistumise aasta tegevus. „Ootame sel aastal rekordiliselt palju välisõpilasi Tartusse, samuti loodame välja saata rohkesti õpilasi,“ kinnitas Atškasov. Lisaks sellele on käimas mitmed välisprojektid, kavas on korraldada rahvusköökide nädal ning kutsuda Meistrite päevale koostööpartnerite esindajaid töötubasid läbi viima.

Rahvusvahelistumise aasta eestvedaja Sigrid Ester Tani sõnul on aga suurim väljakutse välisõppuritele suunatud lihatöötlemise koolituse  rakendamine, mis on esimene ingliskeelne ja rahvusvaheliste ainepunktidega hinnatav moodul. „Meil on olemas õpetajad-praktikud, kes lihatöötlemise tehnoloogiat Taani Lihakolledžis on praktiseerinud, meil on olemas hästi sisustatud õppetöökoda ja nii sündis mõte käivitada lihatehnoloogia kompetentsikeskus, mille esimeseks väljundiks on 3-nädala pikkuse ingliskeelse koolitusprogrammi pakkumine välisõppuritele. Siin kogutud mooduli ainepunktid saab õpilane üle kanda ja arvestada üle Euroopa,“ selgitas ta.

Lisainfo:
Andrei Atškasov
andrei.atskasov@khk.ee

 

 

 Märkad veebilehel vigu?