Abipagar

 • põhihariduse nõudeta
 • Koolipõhine õpe
 • 1 a 6 k

Abipagar töötab meeldiva saialõhna keskel pagari või kondiitri juhendamisel ja aitab kaasa pirukate, saiakeste, leiva-saia ja maiustuste küpsetamisele. Tartu Kutsehariduskeskuse meistrite käe all õpivad abipagarid selgeks kõik nipid, mis aitavad saia ja leiva lauale tuua.  Sarnaselt pagarile eeldab ka abipagari amet varast ärkamist ja öötööd, soovi teistega koos töötada, oskust jaotada oma tähelepanu korraga mitme töölõigu vahel ja kiiret reageerimist. Tore abipagar on sõbralik, virk ja tugev, sest töö eeldab ka füüsilist jõudu ja vastupidavust.

Abipagari õppekaval saab hakkama lihtsustatud õppekavaga põhikooli lõpetanu ja eesti keelest erineva emakeelega õppija.

Vastuvõtt

Vastuvõtutingimused

 • Vestlus
ASU ÕPPIMA
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud abipagar:

 • tunneb tooraineid ja oskab neid ettevalmistada ning ladustada;
 • oskab juhendamisel valmistada lihtpagari- ja valikpagaritooteid
 • külmutab, pakendab ja ladustab valmistooteid;
 • järgib toiduhügieeni- ja tööohutusnõudeid;
 • teeb puhastus- ja koristustöid;
 • töötab keskkonda säästvalt;
 • osaleb meeskonna töös;
 • mõistab loetud tekste ning väljendab ennast eesti keeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui kirjalikult arvuti algtasemel kasutajana;
 • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed.

Abipagari erialal kutseeksamit ei ole. Õppekava on kohandatud HEV- (hariduslike erivajadustega) õppijatele.

Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse abipagari õppekavas on 10 õppenädalat ettevõttepraktikat.
Abipagareid ootavad praktikale pagaritööstused ja kaupluste küpsetuskojad.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktiline tegevus Kopli 1 pagar- kondiitri õppetöökojas.
 • Praktiline töö õppetöökojas algab hommikul kell 7.00
Eelised tööturul

Pagarid ja kondiitrid eelistavad praktiliste kooliteadmiste ja töökogemusega abipagareid.

Tartu Kutseharidukeskuse abipagari eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö ja valikuvõimalused:
  • pagaritööstustes,
  • pagariärides,
  • kohvikutes,
  • leiva-saiapoodides,
  • restoranides,
  • ostukeskuste küpsetusosakondades
 • Karjäärivõimalused: põhihariduse omandanud õpihimulised abipagarid jätkavad järgmise taseme kutseõpinguid pagari erialal.
Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:

KÜSI JULGESTI!


Helen Johanson
Karjäärinõustaja
7361863
helen.johanson@khk.ee

KÜSI NÕU!

Sarnased erialad ja koolitused
Märkad veebilehel vigu?